Евакуация Земя

Евакуация Земя

Сюжет

Какво бихме сторили, ако предстоеше Земята да бъде унищожена? "Евакуация Земя" изследва ужасяващите, но научно приемливи сценарии, както и технологиите, които бихме създали за превозването на възможно най-много хора до безопасна планета.