برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - پنج شنبه, 21 مارس 2019

 • صبح

   • 10:00
   •  
   • مریخ:
    بازی قدرت
   • 11:00
   •  
   • کتاب قانون دیکتاتورها:
    بنیتو موسولینی
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • حیات وحش بریتانیای کبیر:
    دنیاهای آبی
   • 13:00
   •  
   • تخلیه‌ی اقیانوس‌ها:
    افسانه های آتلانتیس
   • 14:00
   •  
   • قهرمانان نت‌جئو:
    داین فوسی ـ دختر گوریلی
   • 15:00
   •  
   • ماهی تن شرور:
    شورش در دریا
   • 16:00
   •  
   • شکارچیان پایتون:
    مار مرگبار آبی
   • 17:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    انتخاب بهترین لحظه
   • 18:00
   •  
   • ابرسازه های نازی در جنگ روسیه:
    عقب‌نشینی دفاعی هیتلر
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    بربادرفته
   • 20:00
   •  
   • جنگ‌جهانی دوم: جهنم زیر دریا:
    جنگجوی مجروح
   • 21:00
   •  
   • بازسازی ابرخودروها:
    راه اندازی مجدد دلورین
   • 22:00
   •  
   • قهرمانان تازه جکی جان
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    فیات دینو
   • 01:00
   •  
   • حیوانات وحشی شده:
    در کمین
   • 01:00
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود ۱۱
   • 01:30
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود ۱۲
   • 02:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    فیات دینو
   • 03:00
   •  
   • حیات وحش بریتانیای کبیر:
    زندگی کنار آب
   • 04:00
   •  
   • فراشکافت:
     انرژی در خطر
   • 05:00
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود یک
   • 05:30
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود دو
   • 06:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    قاتلان حیوانات
   • 07:00
   •  
   • تخلیه‌ی اقیانوس‌ها:
    گنجینه های غرق شده