برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - یکشنبه, 23 سپتامبر 2018

 • صبح

 • بعد از ظهر

 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • فراشکافت:
    آپوکالیپس آب
   • 20:00
   •  
   • هفته‌ی گربه‌‌سانان:
    گربه سانان در طوفان
   • 21:00
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و پنجم/ قسمت ۲۵
   • 21:30
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و ششم / قسمت ۲۶
   • 22:00
   •  
   • جستجوگر:
    اپیزود ۴
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    آرواره های مرگ
   • 00:00
   •  
   • هفته‌ی گربه‌‌سانان:
    گربه سانان در طوفان
   • 01:00
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و پنجم/ قسمت ۲۵
   • 01:30
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و ششم / قسمت ۲۶
   • 02:00
   •  
   • جستجوگر:
    اپیزود ۴
   • 03:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    آرواره های مرگ
   • 04:00
   •  
   • هفته‌ی گربه‌‌سانان:
    گربه سانان در طوفان
   • 05:00
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و پنجم/ قسمت ۲۵
   • 05:30
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و ششم / قسمت ۲۶
   • 06:00
   •  
   • جستجوگر:
    اپیزود ۴
   • 07:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    آرواره های مرگ