برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - سه شنبه, 11 دسامبر 2018

 • صبح

   • 08:00
   •  
   • حیات وحش روسیه:
    قطب شمال
   • 09:00
   •  
   • بازسازی ابرخودروها:
    پورشه زیر صفر
   • 10:00
   •  
   • خشکسالی:
    آب های سمی
   • 11:00
   •  
   • جنگ های خاص:
    جوخه مرگ هیتلر
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • ماهی تن شرور: شمال در برابر جنوب:
    به امید شکار ماهی تن
   • 13:00
   •  
   • بدون سانسور با مایکل ور:
    پاپاراتزی
   • 14:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    مواجه علمی تخیلی با وزارت دفاع
   • 15:00
   •  
   • مرگبارترین های دنیا:
    نیش های کشنده
   • 16:00
   •  
   • مرگبارترین های دنیا:
    قاتلان زیر آب
   • 17:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود دو
   • 18:00
   •  
   • یک سنگ شگفت‌انگیز:
    خانه
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • دردسر در خارج:
    قانون شکنی در انگلستان
   • 20:00
   •  
   • حیات اسرارآمیز شکارگران:
    نمناک
   • 21:00
   •  
   • بازی های ذهن:
    جریان چیه؟
   • 21:30
   •  
   • بازی های ذهن:
    باور کن !
   • 22:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    کلی اسلیترو علم موج سواری
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • حیات وحش روسیه:
    سیبری
   • 00:00
   •  
   • حیات اسرارآمیز شکارگران:
    نمناک
   • 01:00
   •  
   • بازی های ذهن:
    جریان چیه؟
   • 01:30
   •  
   • بازی های ذهن:
    باور کن !
   • 02:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    کلی اسلیترو علم موج سواری
   • 03:00
   •  
   • حیات وحش روسیه:
    سیبری
   • 04:00
   •  
   • حیات اسرارآمیز شکارگران:
    نمناک
   • 05:00
   •  
   • بازی های ذهن:
    جریان چیه؟
   • 05:30
   •  
   • بازی های ذهن:
    باور کن !
   • 06:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    کلی اسلیترو علم موج سواری
   • 07:00
   •  
   • حیات وحش روسیه:
    سیبری