برنامه های این هفته نشنال جئوگرافیک ایران

 • فهرست ها NATIONAL GEOGRAPHIC FARSI

 • بدون سانسور با مایکل ور برنامه

  بدون سانسور با مایکل ور

  با مایکل ور خستگی ناپذیر عازم سفر اکتشافی بکری می شویم. از زندگی شخصی...

 • علم حماقت برنامه

  علم حماقت

  ما دیدن کارهای عجیب دیگران را دوست داریم. علم حماقت از طریق کارشناسان...

 • بررسی سوانح هوایی برنامه

  بررسی سوانح هوایی

  هر بار که یک هواپیما دچار سانحه میشود، تمام دنیا متوجه میشود. بررسی...

 • جستجوگر برنامه

  جستجوگر

  جستجوكر پنجره ای به سوی قسمت های پنهان دنیا باز می کند، پرده از رازهای...

برنامه - ساعت های نمایش برای 17 فوریه - 23 فوریه

قبلی شنبه 17 یکشنبه 18 دوشنبه 19 سه شنبه 20 چهارشنبه 21 پنج شنبه 22 جمعه 23
19:00 بازدید از سایت بررسی سوانح هوایی: انتقال مرگبارانتقال مرگبارتصادف آتشبارِ یونایتد اکسپرس 5925 با یک هواپیمای... بازدید از سایت مهاجرت ها: به ناکجابه ناکجابا تیم نخبه ای آشنا شوید که از عناصر خشن،... بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۱۱اپیزود ۱۱یک کانتینر از ریل قطار خارج می شود، یک تریلی،... بازدید از سایت بدون سانسور با مایکل ور: آخرین پادشاه...آخرین پادشاه آفریقاآخرین پادشاهی مستبد آفریقا، پادشاه میسواتی سوم... بازدید از سایت بررسی سوانح هوایی: وحشت در سان...وحشت در سان فرانسیسکوهواپیمای آسیانا اِیرلاینز 214 به دیوار ساحلی... بازدید از سایت جستجوگر: اپیزود ۳اپیزود ۳ بازدید از سایت
بدون سانسور با مایکل ور: آخرین پادشاه...آخرین پادشاه آفریقاآخرین پادشاهی مستبد آفریقا، پادشاه میسواتی سوم...
19:30 بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۱۲اپیزود ۱۲یک لیفتراک، کانتینر باری را بلند می کند و یک...
20:00 بازدید از سایت ماهی تن شرور: خبرچین ها ماهی...خبرچین ها ماهی می گیرنداین ماهیگیران ماجراجو به دنبال سریع ترین ماهی... بازدید از سایت به سوی حیات وحش: رودخانه آمور:...رودخانه آمور: آمازون آسیا: در سرزمین پادشاهی چنگیزخانبرخلاف جهت رودخانه به سمت مغولستان حرکت می... بازدید از سایت شکارچیان پایتون: جنون وزغ های...جنون وزغ های نیشکردر آخرین سفر ماجراجویانه در استرالیا، شکارچیان... بازدید از سایت شهر مارها: صدای مرگصدای مرگکار هر روز سایمون و سایوکسی، رو در رو شدن با... بازدید از سایت گربه های بزرگ خاص: بوتسوانا:...بوتسوانا: نبردی برای حفظ گله شیرهادر این مستند، گله ای از شیرها و تلاش آنها برای... بازدید از سایت گربه های بزرگ خاص: بوتسوانا:...بوتسوانا: نبردی برای حفظ گله شیرهادر این مستند، گله ای از شیرها و تلاش آنها برای... بازدید از سایت
علم حماقت: قسمت بیست و...قسمت بیست و نهم / قسمت ۲۹از کارتینگ تا بالا رفتن از سراشیبی، ریچارد...
20:30 بازدید از سایت
علم حماقت: قسمت سی ام/...قسمت سی ام/ قسمت ۳۰از بازی با پینیاتا تا بازی بچه ها در پارک،...
21:00 بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل: استرلینگ...استرلینگ مسابقه ای قدیمیدر فصل سوم این برنامه، مهندس مکانیک تیم شاو و... بازدید از سایت جستجوگر: نبرد برای...نبرد برای ویرونگا بازدید از سایت ابرسازه های نازی:  پایگاه موشکی... پایگاه موشکی وی تواولین موشک های دوربرد توسط نازی ها در آزمایشگاه... بازدید از سایت علم حماقت: قسمت بیست و...قسمت بیست و نهم / قسمت ۲۹از کارتینگ تا بالا رفتن از سراشیبی، ریچارد... بازدید از سایت ابرکارخانه ها: پورشهپورشهکارخانه ی 200 میلیون دلاری ای را کاوش کنید که در... بازدید از سایت ابرکارخانه ها: پورشهپورشهکارخانه ی 200 میلیون دلاری ای را کاوش کنید که در... بازدید از سایت
بررسی سوانح هوایی: وحشت در سان...وحشت در سان فرانسیسکوهواپیمای آسیانا اِیرلاینز 214 به دیوار ساحلی...
21:30 بازدید از سایت علم حماقت: قسمت سی ام/...قسمت سی ام/ قسمت ۳۰از بازی با پینیاتا تا بازی بچه ها در پارک،...
22:00 بازدید از سایت مهاجرت ها: به ناکجابه ناکجابا تیم نخبه ای آشنا شوید که از عناصر خشن،... بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۱۱اپیزود ۱۱یک کانتینر از ریل قطار خارج می شود، یک تریلی،... بازدید از سایت بدون سانسور با مایکل ور: آخرین پادشاه...آخرین پادشاه آفریقاآخرین پادشاهی مستبد آفریقا، پادشاه میسواتی سوم... بازدید از سایت بررسی سوانح هوایی: وحشت در سان...وحشت در سان فرانسیسکوهواپیمای آسیانا اِیرلاینز 214 به دیوار ساحلی... بازدید از سایت جستجوگر: اپیزود ۳اپیزود ۳ بازدید از سایت جستجوگر: اپیزود ۳اپیزود ۳ بازدید از سایت
جستجوگر: نبرد برای...نبرد برای ویرونگا
22:30 بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۱۲اپیزود ۱۲یک لیفتراک، کانتینر باری را بلند می کند و یک...
بعدی