https://assets-natgeotv.fnghub.com/Shows/75202.jpg
  • داستان ما به روایت مورگان فریمن

داستان ما به روایت مورگان فریمن

تیم سازنده مستند "داستان خدا به روایت مورگان فریمن" که برنده جوایز متعددی هم شده اند با یک مستند جدید شش قسمتی با عنوان "داستان ما به روایت مورگان فریمن" بازگشته اند. در عصری که حوادث گوناگون باعث از هم گسیختگی و جدایی فرهنگ های مختلف شده اند، مورگان فریمن به سفری دور دنیا می رود تا نشان دهد چگونه فرهنگ بشر در طول زمان دستخوش تغییر شده است. موضوع اصلی این سفر رمزگشایی از نیروها و امیال بنیادی است که جوامع بشری گوناگون را در کنار یکدیگر حفظ می کنند، و همچنین نمایش انسانیت نهفته در درون ما می باشد. فریمن با رویکردی که حوزه های زیادی را پوشش می دهد و هر موضوعی را هم زیر ذره بین خود قرار می دهد با اشخاص مختلف در سرتاسر جهان ملاقات می کند تا موضوعاتی مانند قدرت ایمان، جنون قدرت، تأثیر عشق بر بشر، نقش نزاع و درگیری در زندگی ما، میل ذاتی به شورش و سرپیچی، و مفهوم آزادی را بررسی کند.

درج آگهی