UVJETI KORIŠTENJA

Opći uvjeti za korištenje usluga dostupnih preko stranice http://www.natgeotv.com/hr  i NATGEO aplikacija za mobilne uređaje. Ovaj dokument sadrži Opće uvjete za korištenje usluga koje Fox International Channels Bugarska pruža preko stranice www.natgeotv.com/hr(nadalje: Internet stranica) i putem NATGEO aplikacija za mobilne uređaje (nadalje: Aplikacije) i uređuje odnose između Fox International Channels Bugarska i korisnika usluga.

1. Definicije:

Izrazi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:

Korisnik - osoba koja koristi usluge dostupne preko Internet stranice ili Aplikacije za mobilne uređaje.

Dobavljač - Fox International Channels Bugarska.

Usluge - informacije i usluge  dostupne putem Internet stranice  ili Aplikacije na Vašem mobilnom uređaju

Važeći Opći uvjeti dostupni su na stranici www.natgeotv.com/hr. Korištenje sluga podrazumijeva Korisnikovo prihvaćanje Općih uvjeta i svih naknadnih promjena u njima. Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima, molimo Vas da odmah prekinete korištenje Internet stranice ili Aplikacija za mobilne uređaje.

Fox International Channels Bugarska zadržava pravo promjene Općih uvjeta u svakom trenutku, a Korisnika obavještava o promjenama putem obavijesti na Internet stranici.

2. Predmet

Fox International Channels Bugarska osigurava Korisniku pristup sadržaju objavljenom na Internet stranici, kao ikorištenje Usluga.

3. Prava i obveze Korisnika

Korisnik ima pravo koristiti Usluge dostupne preko Internet stranice  ili putem Aplikacija za mobilne uređaje.

Korisnik ima pravo objavljivati materijale i sadržaj na Internet stranici.

Korisnik ima pravo objavljivati sadržaj koji uključuje materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva samo ako je Korisnik vlasnik prava ili ako je dobio pravo za korištenje.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti, prilagođavati, mijenjati ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko Internet stranice, osim u privatne ili nekomercijalne svrhe.

Korisnik se obvezuje koristiti Usluge na način koji ne ugrožava prava i zakonske interese trećih strana.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti Usluge na način koji ograničava ili onemogućuje korištenje usluga trećim stranama.

Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja Usluga, uključujući objavljivanje sadržaja, neće trećim stranama dati na uvid:

informacije koje su protivne zakonu, moralnim pravilima i dobrim namjerama

informacije i materijale koji vrijeđaju čast i dostojanstvo trećih strana

prijeteći, nedoličan, ponižavajući materijal

pornografski materijal

informacije i materijale koji narušavaju prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo, autorska prava

materijale koji sadrže povjerljive informacije

Korisnik se obvezuje da neće objavljivati mišljenja koja su vulgarna, gruba, seksistička, rasistička ili na bilo koji način ponižavajuća.

4. Ograničenje od odgovornosti

U razmjerima u kojima su Internet stranica i Aplikacije namijenjeni zabavi, Fox International Channels Bugarska ne snosi odgovornost za vjerodostojnost, potpunost i aktualnost informacija i Usluga, kao ni za ispunjenje očekivanja Korisnika o kvaliteti usluga i prikladnosti informacija i/ili Usluga za određene svrhe.

Fox International Channels Bugarska ne jamči kvalitetu osiguranih Usluga i ne snosi odgovornost u slučaju da iste nisu osigurane.

Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija preko Internet stranice odnosno Usluga.

Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom zaustavljanja, prekida ili promjena usluga osiguranih preko Internet stranice odnosno Usluga.

Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom radnji trećih strana, uključujući bez ograničenja nedopušteni pristup i instaliranje virusa.

Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za informacije odnosno usluge koje sadrže stranice dostupne korisnicima preko elektronskih poveznica objavljenih na Internet stranici ili dostupnih putem Aplikacija za mobilne uređaje, reklamnih materijala i oglasa, ni za kvalitetu proizvoda ili sadržaj usluga dostupnih na tim stranicama ili preko tih stranica, kao ni za opću dostupnost stranica trećih strana ili materijala kojima su korisnici dobili pristup preko Internet stranice. Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku u svezi s odnosima koji su nastali između Korisnika i trećih strana posredstvom takvih informacija, proizvoda i usluga.

5. Intelektualno vlasništvo

Prilikom korištenja Usluga preko Internet stranice ili Aplikacijaza mobilne uređaje, Korisnik ima pristup materijalima zaštićenim pravom intelektualnog vlasništva koji pripadaju Fox International Channels Bugarska ili National Geographic Societyja, NGT Inc NGC Network International, d.o.o. i njezinih podružnica, NGC-UK Partnerstva i njegovih podružnica i/ili trećih strana koje su ta prava prenijela na Fox International Channels Bugarska. Korisnik nema pravo koristiti ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko Internet stranice ili Aplikacija, osim u privatne i nekomercijalne svrhe.

6. Objavljivanje sadržaja

Kada Korisnik na Internet stranici ili putem Aplikacija za mobilne uređaje objavi sadržaj, uključujući tekst, grafiku, video ili audio („Sadržaj"), time prenosi sva prava na Fox International Channels Bugarska u skladu sa zakonom, dopuštajući neograničeno korištenje tog Sadržaja bez potraživanja bilo kakve naknade od Fox International Channels Bugarska, uključujući, ali ne isključivo, pravo na korištenje, reproduciranje, izmjenu, prilagodbu, objavljivanje, prijevod, izradu novog materijala, distribuciju, izvođenje, postavljanje i korištenje svih autorskih i producentskih prava u odnosu na Sadržaj u cijelom svijetu i u svim medijima sada poznatima ili kasnije razvijenima, na najduži mogući zakonski rok. U slučaju da ne želite prenijeti prava na Fox International Channels Bugarska, molimo ne objavljujte Sadržaj na Internet stranici odnosno Aplikacijama za mobilne uređaje.

Objavljivanjem Sadržaja na Internet stranici odnosno putem Aplikacija za mobilne uređaje Korisnik jamči:

(originalnost) - Sadržaj je originalan i Korisnik je vlasnik autorskih prava;

(nepostojanje zakonskih prekršaja) - ništa u Sadržaju nije nepristojno, klevetničko, uvredljivo i ne ugrožava prava na izvođenje, prava vlasništva, moralna prava, autorska prava, osobni integritet, prava na objavljivanje i sva druga prava trećih strana;

(ograničenja i naknade) - Fox International Channels Bugarska može reproducirati, emitirati i na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj i prava koja su ovim dogovorom predana bez ograničenja ili naknade dotičnom Korisniku ili trećim stranama;

(treće strane) - Korisnik koji je objavio Sadržaj dobio je sva nužna dopuštenja za predaju informacija od svih strana koje imaju odnos prema Sadržaju i korištenje Sadržaja od strane Fox International Channels Bugarska neće narušiti prava trećih strana.

7. Odštete

Korisnik se obvezuje da će naknaditi svaku štetu Fox International Channels Bugarska, uključujući pravne troškove, koje su rezultat radnji prilikom korištenja Usluga dostupnih preko Internet stranice ili putem Aplikacija za mobilne uređaje, a koje krše zakone ili važeće Opće uvjete.

Ukoliko Korisnik krši zakon ili ove Opće uvjete, Fox International Channels Bugarska ima pravo zabraniti Korisniku pristup Uslugama osiguranim preko Internet stranice ili putem Aplikacija za mobilne uređaje.

8. Nevaljanost

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća zbog nesukladnosti sa zakonom, to neće dovesti do poništenja svih Općih uvjeta.

9. Pravni postupak 

Ovi Opći uvjeti regulirani su odgovarajućim zakonima i tumače se sukladno istima. Svi sporovi rješavat će se pred nadležnim ovlaštenim sudovima.

10. Privatnost

Sa svim osobnim podacima koje smo dobili od Vas, postupat ćemo u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka. Moguće je da će od Vas, koristeći Internet stranicu i Aplikacije, biti zatraženo da unesete razne osnovne podatke o sebi. Ove informacije koristit će se u skladu s našim Pravilima privatnosti  koje možete pročitati ovdje: http://www.natgeotv.com/hr/privacy-policy