Publicidad
http://assets.natgeotv.com/Shows/262.jpg
  • קרחונים על הקצה

משטחי הקרח בגרינלנד

תקופת המסת השלגים בשדות הקרח בגרינלנד מתארכת וכעת היא ארוכה בשבועיים יותר מבמאה שעברה. נהרות מי הפשרת השלגים מחלחלים בקרח, ויוצרות ערוצים פתלתלים לאורך קילומטרים.

מודעה