Publicidad
http://assets.natgeotv.com/Shows/142.jpg
  • הדרך למטה

יואן מק'גרגור למען אתיופיה

מאות אלפי ילדים באתיופיה החיים באזורים מוכי בצורת גוועים ברעב, והם זקוקים לטיפול רפואי מידי בכדי שיוכלו לשרוד.

מודעה