מתוך:
חיות טרף - האוסף
+8
שני 5 יוני 22:15

העמלץ הלבן

עמלצים לבנים, דובי קוטב, אריות ודובים חומים נאבקים בירביהם ובכוחות הטבע על מנת לשמר את מקומם בראש שרשרת המזון.

02:09

למידע נוסף על התוכנית  (2 1 קטע וידיאו)