Publicidad
http://assets.natgeotv.com/Shows/1066.jpg
  • מלה"ע ה-2: סרט מלחמה

השמדה ביריות

הימלר והיידריך היו אחראים להקמת יחידות האיינזצגרופן שהורכבו מאנשי אס.אס, שוטרים וחיילים מהוורמאכט, אשר מטרתם הייתה השמדת היהודים וקבוצות מיעוטים ומתנגדים נוספות. אחת משיטות החיסול בהם נקטו האיינזצגרופן הייתה ירי.

מודעה