Publicidad
http://assets.natgeotv.com/Shows/1066.jpg
  • מלה"ע ה-2: סרט מלחמה

הדחיפה לעבר מוסקבה

בדרום, גודריאן קיבל לבסוף פקודה מהיטלר להצטרף לשאר הצבאוץ בצפון ולהתקדם לעבר מוסקבה, מלנינגרד לאודסה נדמה שלא ניתן לעצור אותם - אך האם המכה תבוא מאיתני הטבע?

מודעה