Annen verdenskrig: Havet tømmes

Søndag 22.00

Premiere 18. September 22.00

00:30

Neste visning på TV

  1. Søndag 23 . juli kl. 22.00

    Annen verdenskrig: Havet tømmes

  2. Søndag 6 . august kl. 21.00

    Annen verdenskrig: Havet tømmes

  3. Søndag 20 . august kl. 11.45

    Annen verdenskrig: Havet tømmes

Info

Med vitenskapelige data og avanserte animasjoner tømmer vi havene for å studere fjellene, kløftene, slettene og vulkanene på bunnen.