Annen verdenskrig: Havet tømmes

Søndag 15.25

Premiere 18. September 22.00

00:30

Neste visning på TV

  1. Søndag 1 . oktober kl. 15.25

    Annen verdenskrig: Havet tømmes

Info

Med vitenskapelige data og avanserte animasjoner tømmer vi havene for å studere fjellene, kløftene, slettene og vulkanene på bunnen.