Før syndfloden

Søndag 14 . mai 16:20

Intervju med president Obama

03:00

Neste visning på TV

  1. Søndag 14 . mai kl. 16:20

    Før syndfloden

Info

Leonardo DiCaprio reiser fra Grønland til Sumatra og Vatikanet for å se konsekvensene av klimaforandringene.
"Før syndfloden" er en informativ og engasjerende skildring om hvordan samfunnet kan hindre utryddelsen av truede arter, økosystemer og urbefolkninger verden over. I filmen fremlegges bevis på hvordan en voksende miljøkrise forstyrrer klimaet og forårsaker permanente skader på landskaper. I tillegg til å være en advarsel gir filmen konkrete og praktiske løsninger på hvordan økonomiske og politiske systemer kan endres til miljøvennlige institusjoner.
Filmen byr på et personlig møte med sterke stemmer, som president Barack Obama, Tesla-grunnlegger Elon Musk, USAs utenriksminister John Kerry, FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Pave Frans.

Klipp