ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНИТЕ КУКИТА ("БИСКВИТКИ")

Последно изменение от 21 Ноември 2016 г.
Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД („Фокс”, „ние”) използва при предоставянето на своите Услуги технологии за събиране на информация, които помагат на Фокс да подобри достъпа и ползването на тези Услуги от страна на Потребителя. Тази „Политика относно използваните кукита” урежда използването тези технологии, които включват кукита, пиксели, уеб-маяци и gif файлове, събирателно “кукита” („бисквитки“) и представлява неразделна част от Общите условия, достъпни тук: http://www.foxtv.bg/info/terms-and-conditions . Настоящата политика описва различните видове кукита, използвани от Фокс и как Потребителят може да ги контролира, видовете информация, която може да се съхранява от Фокс в крайното устройство (т.е. компютър, мобилно устройство и др.) на Потребителя и/или видовете информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя, до която Фокс може да осъществява достъп (т.е. видовете кукита, които може да съхранява и/или достъпва) и целите, за които се използва и обработва такава информация, както и правата и задълженията на Фокс и Потребителя, свързани с използването на кукита и обработването на такава информация. Фокс има правото да променя „Политиката относно използваните кукита” по всяко време. Моля погледнете надписа „ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНИЕ” в началото на тази страница, за да видите кога тази „Политика относно използваните кукита” („Политика”) е била изменяна за последен път. Всякакви промени в тази „Политика относно използваните кукита” влизат в сила 2 дни след като Фокс направи изменената „Политика относно използваните кукита” достъпна на или чрез уебсайтовете www.foxtv.bg и www.natgeotv.com/bg (всеки поотделно „Уебсайтът“, а зедно „Уебсайтовете“), съответно посредством приложения („apps”) на Фокс. С използването на който и да е от Уебсайтовете или други Услуги на Фокс, във връзка с които се използват кукита, или с приемането на Общите условия за ползване на съответния Уебсайт, приложение или друга услуга на Фокс, Потребителят се съгласява с тази Политика и се съгласява, че Фокс може да съхранява кукита и да осъществява достъп до тях, както е описано в тази Политика. Ако Потребителят не е съгласен с тази Политика или не е съгласен с каквото и да е бъдещо изменение на тази Политика, Потребителят следва незабавно да преустанови използването на Уебсайтовете и съответните други Услуги на Фокс. Надяваме се, че тази Политика Ви помага да разберете и да се чувствате по-сигурни по отношение на използването на кукита от наша страна. Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на pr.bg@fox.com.
1. Какво е КУКИ (бисквитка)?
Кукитата са малки текстови файлове, които се съхраняват в компютърa, мобилното устройство или в друго крайно устройство на Потребителя. Използват се широко за подпомагане на функционирането на уебсайтове, мобилни и мултиплатформени (предназначени за различни крайни устройства) приложения („apps”) и други подобни или за подобряване на тяхната ефективност. Те могат да правят това, защото могат да четат и пишат тези файлове, което им дава възможност да разпознават крайното устройство на Потребителя и да запаметяват важна информация, която да направи ползването на уебсайта или приложението по-удобно за Потребителя (напр. като запаметят предпочитанията/настройките на Потребителя).
2. КАКВИ КУКИТА ИЗПОЛЗВАМЕ?
По-долу сме изброили различните видове кукита, които Фокс може да използва.
Основни кукита
Тези кукита са основни за Уебсайтовете и другите Услуги на Фокс, които използват кукита, защото дават възможност на Потребителя да се движи из тях и да използва техните функции. Без тези абсолютно необходими кукита Фокс може да няма възможност да предостави определени услуги или функции или те не биха работили за Потребителя така безпрепятствено и ефективно, както бихме искали.
Основните кукита на Уебсайта може да включват:

Бисквитка

Описание

cookie_policy_accepted

Съхранява приемнаето на политиката относно използваните кукита

newsletter_confirmation_subscriber

Временна бисквитка. UX enhance.

newsletter_confirmation_unsubscribe

Временна бисквитка. UX enhance.

Допълнителна информация: Използват се, за да съдействат на потребителите да навигират в Уебсайта и да им позволят да се връщат към предишни страници. Можете да контролирате тези бисквитки чрез настройките на вашия браузър, но моля да имате предвид, че Уебсайтът може да не функционира правилно, ако го направите.
Характеризиращи кукита.
Характеризиращите кукита, понякога наричани аналитични кукита, събират информация за ползването на Уебсайтовете и другите Услуги, включително от страна на Потребителя и дават възможност на Фокс да подобрява начина, по който работят те. Например характеризиращите кукита показват на Фокс кои са най-често посещаваните страници на Уебсайтовете, позволяват му да види общите модели на ползване на Уебсайтовете и Услугите, помагат да отчита всякакви трудности, които Потребителят среща при ползването на Уебсайтовете и Услугите, и показват на Фокс дали рекламите/рекламните кампании са ефективни или не.
Характеризиращите кукита на Уебсайта може да включват:

Бисквитка

Описание

Домейн

__utma

Google Analytics

.cdn.ficgohub.com

__utmb

Google Analytics

.cdn.ficgohub.com

__utmt

Google Analytics

.cdn.ficgohub.com

__utmz

Google Analytics

.cdn.ficgohub.com

_ga

Google Analytics

.cdn.ficgohub.com

_gat

Google Analytics

.cdn.ficgohub.com

Функционални кукита
При определени обстоятелства Фокс може да използва функционални кукита. Функционалните кукита позволяват на Фокс да запаметява изборите, които Потребителят прави в Уебсайтовете или Услугите на Фокс и да осигури разширени и по-персонализирани функции като персонализирането на определена уебстраница, запаметяване дали Фокс е предлагало на Потребителя да участва в дадена промоция и относно други услуги, които Потребителят може да заяви, като гледане на видеоклип или коментиране на блог. Всички тези функции помагат на Фокс да подобри за Потребителя качеството на предоставяните Услуги.
Функционалните кукита на Уебсайта може да включват:

Бисквитка

Описание

AkamaiAnalytics_BrowserSessionId

PDK Plugin

HTML_BitRateBucketCsv

PDK Plugin

HTML_LastCLineTime

PDK Plugin

HTML_ViewerId

PDK Plugin

HTML_VisitCountCookie

PDK Plugin

HTML_VisitIntervalStartTime

PDK Plugin

HTML_VisitValueCookie

PDK Plugin

HTML_isPlayingCount

PDK Plugin

tp_subtitles_settings

PDK Plugin

Целеви или рекламни кукита
Фокс и неговите доставчици на услуги могат да използват целеви или рекламни кукита, за да показват реклами, за които Фокс счита, че са по-подходящи за Потребителя и неговите интереси. Например Фокс може да използва целеви или рекламни кукита, за да ограничи броя пъти, в които Потребителят вижда една и съща реклама на Уебсайтовете или чрез друга Услуга, и да подпомогне измерването на резултатността на рекламните кампании. Тези кукита запаметяват какво е преглеждал Потребителят и Фокс може да сподели тази информация с други организации, като например рекламодатели.
За повече информация относно целевите и рекламни кукита и как можете да ги изключите, можете да посетите http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices или http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
Целевите и рекламни кукита на Уебсайта може да включват:

Бисквитка

Описание

Домейн

Opt-out

x-smrt-d

AdServer

www.smartadserver.com

 

HTML_ViewerId

AdServer

cdn.ficgohub.com

 

TestIfCookieP

AdServer

.smartadserver.com

 

__qca

AdServer

.smartadserver.com

 

csfq

AdServer

.smartadserver.com

 

csync

AdServer

.smartadserver.com

 

dyncdn

AdServer

.smartadserver.com

 

pbw

AdServer

.smartadserver.com

 

pbwmaj6

AdServer

.smartadserver.com

 

pdomid

AdServer

.smartadserver.com

 

pid

AdServer

.smartadserver.com

 

sasd

AdServer

.smartadserver.com

 

sasd2

AdServer

.smartadserver.com

 

vs

AdServer

.smartadserver.com

 

_auv

AdServer

.fwmrm.net

http://freewheel.tv/optout-html/

_ha

AdServer

.fwmrm.net

http://freewheel.tv/optout-html/

_pr

AdServer

.fwmrm.net

http://freewheel.tv/optout-html/

_sc

AdServer

.fwmrm.net

http://freewheel.tv/optout-html/

_sid

AdServer

.fwmrm.net

http://freewheel.tv/optout-html/

_uid

AdServer

.fwmrm.net

http://freewheel.tv/optout-html/

_wr

AdServer

.fwmrm.net

http://freewheel.tv/optout-html/

__gads

AdServer

.feiwei.tv

 

datr

AdServer

.facebook.com

 

В определени ситуации Фокс може да използва Adobe Flash Player, за да предостави специално съдържание като видеоклипове или анимация. За подобряване на ползването на Уебсайтовете или  онлайн Услугите от страна на Потребителя се използват „местни обекти за съвместно ползване” (Local Shared Objects) (известни като Flash кукита), предоставящи функции като запаметяване на настройките и предпочитанията на Потребителя. Flash кукитата се съхраняват на крайното устройство на Потребителя, но се управляват чрез интерфейс, различен от този, осигурен от уеб браузъра на Потребителя. Това означава, че не е възможно Потребителят да управлява Flash кукита на ниво браузър, по начина, по който управлява кукита. Вместо това, Потребителят може да осъществите достъп до своите Инструменти за управление на Flash директно на уебсайта на Adobe. Уебсайтът на Adobe предоставя изчерпателна информация за това как могат да се изтрият или деактивират Flash кукита– за допълнителна информация вижте http://www.adobe.com/security/flashplayer. Ако Потребителят деактивира или отхвърли Flash кукитата за Уебсайтовете или за дадена Услуга, същите може да нямат достъп до определени функции, като например видео съдържане или услуги, изискващи Потребителят да влезе през своя профил (да се логне).

С използването на Уебсайтовете или други Услуги на Фокс Потребителят се счита, че разбира и се съгласява, че Фокс може да съхранява и/или да осъществява достъп до описаната в тази политика информация в крайното устройство на Потребителя и да я обработва (т.е. да използва и обработва посочените в тази Политика кукита) за следните цели:
1. да осигурява на Потребителя нормален и качествен достъп до Уебсайтовете и Услугите с всичките им функционални възможности и характеристики;
2. да проверява за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя, необходими за нормалния достъп до и ползване на Уебсайтовете и Услугите и да уведомява Потребителя за липсата на такива;
3. да проследява и предотвратява „мултиакаунтинг” (регистриране и ползване на множество потребителски профили (акаунти) от едно и също лице) и злонамерени действия;
4. да визуализира и девизуализира елементи, които имат специфични изисквания, съвместими или несъвместими с определени функционалности, характеристики или възможности на крайното устройство на Потребителя (например:ширина на екрана, резолюция и др.);
5. да приспособява Уебсайтовете и Услугите като осигурява автоматично показване или скриване на различни елементи в зависимост от предпочитанията и настройките на Потребителя;
6. реклама и проучване на предпочитанията на Потребителя.
Фокс има правото (но не и задължението) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита. Кукитата, които използва Фокс не запазват информация, позволяваща идентифицирането на Потребителя като физическо лице (лични данни). Тя е предназначена единствено да идентифицира браузъра и/или крайното устройство на Потребителя.
3. КАК КУКИТАТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ?
При определени обстоятелства Фокс може да работи с трети лица, предоставящи услуги в Уебсайтовете или предоставящи на Фокс специфични услуги, необходими за развитието на Услугите. Трети лица рекламодатели и други организации могат да използват техни собствени кукита, за да събират информация за дейността на Потребителя във връзка с ползваните от него Услуги на Фокс и/или рекламите, върху които е кликвал. Тази информация може да се използва от тях и за показване на реклами, за които те смятат, че е най-вероятно да представляват интерес за Потребителя въз основа на съдържанието, което Потребителят е преглеждал. Третите лица рекламодатели могат да използват тази информация също за измерване на резултатността на техните реклами. Фокс няма достъп до и не контролира тези кукита и за да деактивира или отхвърли кукитата на трета лица, Потребителят следва да види уебсайта на съответното трето лице. Потребителят може да научи повече за контролирането на кукита също и в раздел 4 по-долу в тази Политика.
Кукита на трети лица на Уебсайта може да включват
:

Бисквитка

Домейн

Описание

x-smrt-d

www.smartadserver.com

Ad Server

HTML_ViewerId

cdn.ficgohub.com

Ad Server

TestIfCookieP

.smartadserver.com

Ad Server

__qca

.smartadserver.com

Ad Server

csfq

.smartadserver.com

Ad Server

csync

.smartadserver.com

Ad Server

dyncdn

.smartadserver.com

Ad Server

pbw

.smartadserver.com

Ad Server

pbwmaj6

.smartadserver.com

Ad Server

pdomid

.smartadserver.com

Ad Server

pid

.smartadserver.com

Ad Server

sasd

.smartadserver.com

Ad Server

sasd2

.smartadserver.com

Ad Server

vs

.smartadserver.com

Ad Server

_auv

.fwmrm.net

Ad Server

_ha

.fwmrm.net

Ad Server

_pr

.fwmrm.net

Ad Server

_sc

.fwmrm.net

Ad Server

_sid

.fwmrm.net

Ad Server

_uid

.fwmrm.net

Ad Server

_wr

.fwmrm.net

Ad Server

__gads

.feiwei.tv

Ad Server

datr

.facebook.com

Social sharing

__utma

.cdn.ficgohub.com

Google Analytics

__utmb

.cdn.ficgohub.com

Google Analytics

__utmt

.cdn.ficgohub.com

Google Analytics

__utmz

.cdn.ficgohub.com

Google Analytics

_ga

.cdn.ficgohub.com

Google Analytics

_gat

.cdn.ficgohub.com

Google Analytics

4. КАК ДА КОНТРОЛИРАМ КУКИТАТА?
Потребителят има право по всяко време да получи информация от Фокс относно данните, съхранявани в неговото крайно устройство, като отправи запитване на следния електронен пощенски адрес: pr.bg@fox.com . Потребителят може да откаже да приема кукита и да отхвърли съхраняването и/или достъпа до информацията, запазена в крайното му устройство по всяко време като активира настройката на своя браузър или друг софтуер, чрез който използва Услуги на Фокс, която позволява да отказва кукита, или като се свърже с Фокс на следния електронен пощенски адрес: pr.bg@fox.com .
Потребителят може да откаже да приеме Flash кукита като използва инструментите за управление на Flash на Adobe на http://www.adobe.com/security/flashplayer . Допълнителна информация относно процедурата, която трябва да се следва за деактивиране на кукита е достъпна в уебсайта на съответния доставчик на интернет браузър, използван от Потребителя, чрез екрана за помощ. Потребителят може да откаже да приеме и/или да отхвърли съхраняването и/или достъпа до информацията, запазена в крайното му устройство посредством кукита на трети страни, включително кукита на Google Analytics, по начините, посочени на електронните адреси в частта „Допълнителна информация“ срещу всяко от посочените по-горе кукита.
Потребителят може да види http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html за информация относно най-често използваните браузъри. Потребителят декларира, че е информиран и се съгласява, че ако забрани и/или изтрие кукитата, може не всички функции на Уебсайтовете или Услугите да работят както трябва, за което Фокс няма да носи отговорност.