Праисторическите жени

6+6+
©National Geographic
Праисторическите жени

Сюжет

Присъединяваме се към видеографа Клодилт Шамуси и археолога Рандал Хаас в тяхното проучване на последните научни данни, които дават нова информация за ролите на жените в праисторическото общество.