На лов за гигантската сепия

12+12+
© National Geographic
На лов за гигантската сепия

Сюжет

Опит с помощта на нови фотоапарати да бъде открит този морски гигант следвайки сиянието на биолуминесценцията.