Котки в сенките

12+12+
©National Geographic
Котки в сенките

Сюжет

Сервалът, каракалът и чернолапата котка доказват, че са изключителни като африканските си роднини - гепарда, лъва и леопарда.