Душата на океана

12+12+
© National Geographic
Душата на океана

Сюжет

Филмът представя сложните взаимовръзки в океанските екосистеми. С въздействаща подводна кинематография разкриваме зависимостите в съобществата от морски видове и подчертаваме ключовата роля на биоразнообразието за здравето на океана.