Видео

Предаването разказва историята на световното движение “Global Citizen”, което се стреми да елиминира крайната бедност до 2030 г. Всеки епизод се впуска в различен проблем, като проследява определена кампания на движението и нейните активисти.

01:31