Великата война на Америка: 1917-1918

12+12+
America’s Great War 1917-1918 © CC&C
Великата война на Америка: 1917-1918

Сюжет

Участието на САЩ във ВСВ е ясно документирано, но присъствието на американски войници по време на ПСВ е фактически неизвестно. В периода 1917-1918 около 2 милиона американци пристигат във Франция, за да се бият на страната на французи и англичани.