По-голям от Tиранозавър рекс

12+12+
National Geographic
По-голям от Tиранозавър рекс

Сюжет

Пол Серено и Низар Ибрахим се опитват да реконструират най-големия сухоземен хищник на света - мегачудовището, познато като спинозавър.