Пресушаване на Големите езера

12+12+
Пресушаване на Големите езера

Сюжет

Изследваме постоянно променящата се геология на Големите Езера в Северна Америка, като разкриваме как точно изглеждат под повърхността.