Гаокао 2020: Изпити в Китай

6+6+
©National Geographic
Гаокао 2020: Изпити в Китай

Сюжет

Представя истории за преживяното от студенти при техните приемни университетски изпити в изпитната система на Китай.