Хитлер срещу пресата

12+12+
Хитлер срещу пресата

Сюжет

Още през 1920 г. журналистите от в. "Мюнхенер Пост" забелязват опасността, представляваща Хитлер. Въпреки заплахите, те продължават непоколебимо да пишат срещу националсоциализма. Днес тези смели редактори са почти забравени от света.