Ад за човечеството

National Geographic Channels
Ад за човечеството

Сюжет

Краят на света ще е в пламъци. Данте го е предрекъл. Маите дадоха дата. Религиите по света се подготвят за края. Филмите го показаха с реалистични визуални ефекти. Изправяме героя ни проф. Лангдън срещу зъл план за пускането на чума за човечеството.