Исус: Зараждане на християнството

6+6+
National Geographic
Исус: Зараждане на християнството

Сюжет

Предприемаме пътешествие по историческите места на Древния свят, за да открием как християнството се е превърнало в официалната религия на Римската империя.