От:

Всяка сряда 22:00

През последното десетилетие се наблюдава революция в промишлеността. Икономическият метод "точно навреме" означава, че продуктите, които обичаме, се правят и доставят масово за рекордно кратко време. Вижте производството на някои от големите марки на САЩ.

00:30