Мегаструктури: Саграда Фамилия

6+6+
National Geographic
Мегаструктури: Саграда Фамилия

Сюжет

Представяме една от най-находчивите и вдъхновяващи структури в Европа. Продължителното й строителство позволява да се направи преглед от традиционните архитектурни техники до съвременните научни и технологични пробиви, включително с 3D визуализации.