Чудото в река Хъдсън

National Geographic Channels
Чудото в река Хъдсън

Сюжет

При излитането двигателите на самолет се повреждат и екипажът взима ужасяващото решение да приводни самолета в река Хъдсън.