Мегаструктури от Втората Световна: Железницата на смъртта

12+12+
National Geographic
Мегаструктури от Втората Световна: Железницата на смъртта

Сюжет

Най-зловещата функция на железницата е била да улесни "Окончателното решение". Хитлер и главният организатор на Холокоста, Химлер, използват обширната железопътна мрежа за транспортиране на евреите до концентрационните лагери и до смъртта им.