Това е Произход!

Пътуваме назад в историята на човечеството в търсене на моментите, превърнали ни в наистина модерни хора. Във всеки един от тези моменти хората са смятали, че са "короната на сътворението" и са най-напреднали. Но тогава се случва нещо ново.

01:17

Повече от това предаване  (13видеа)