Първото голямо бягство

Първото голямо бягство

Сюжет

Историята на невроятното бягство на 29-има британски офицера под носа на германската стража през юли 1918 г