ЗАЩО ТАЗИ ИСТОРИЯ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

Новаците в I кавалерийска дивизия трябва да организират безразсъдна спасителна операция - един от взводовете е попаднал в засада на хиляди бунтовници в предградие на Багдад.

02:03

Повече от това предаване  (7видеа)