Спасители на животни в Аляска

AllAll
National Geographic
Спасители на животни в Аляска

Сюжет

Присъединете се към героите, които спасяват, рехабилитират и проучват диви животни в най-северния американски щат. Те работят в три известни природозащитни центъра и посещават някои от най-суровите райони в света, за да опазят фауната на Аляска.

Епизоди

  • Семейни ценности

    +

    Персоналът на природозащитните центрове в Аляска полага грижи за спасени животни и изгражда близки връзки с тях.