Националните паркове на Америка: Мечки

AllAll
©National Geographic
Националните паркове на Америка: Мечки

Сюжет

Разработване на концепцията за мечките в националните паркове.