Националните паркове на Америка: Мечки

Четвъртък 18:45

AllAll
©National Geographic
Националните паркове на Америка: Мечки

Предстоящи излъчвания по ТВ

  1. Четвъртък 29 Септември 08:45

    Националните паркове на Америка: Мечки

  2. Четвъртък 29 Септември 12:40

    Националните паркове на Америка: Мечки

  3. Четвъртък 29 Септември 18:45

    Националните паркове на Америка: Мечки

Сюжет

Разработване на концепцията за мечките в националните паркове.