Животните в националните паркове на Америка

AllAll
©National Geographic
Животните в националните паркове на Америка

Сюжет

Удивителното разнообразие от организми, които оцеляват и се развиват в парковете, е жив поток. Той изхранва природните кътчета и връща посетителите към дивото минало на Америка. Запознаваме ви с фауната в туптящите сърца на националните паркове.