Сизър Милан: Кучешки кошмари

AllAll
Snake Oil AKA Ping Pong Productions
Сизър Милан: Кучешки кошмари

Сюжет

Световноизвестният специалист по кучешко поведение Сизър Милан работи със семейства, които осиновяват проблемни кучета от приюти. Много от животните са били малтретирани или изоставени и изобщо не се държат добре.