Дивите кътчета на Европа

12+12+
© Off the Fence/John Waters
Дивите кътчета на Европа

Сюжет

Европа е континент с безброй различни климати и терени. В нейните граници се намират някои от най-красивите хабитати на планетата.