Градски риболов: Голям град - големи риби

AllAll
©National Geographic
Градски риболов: Голям град - големи риби

Сюжет

От Ню Йорк до Лондон и Тайпе - с малко помощ от местните, Майк Яконели открива най-хубавите места за риболов в градовете.