Пандите сред дивата природа

AllAll
©National Geographic
Пандите сред дивата природа

Сюжет

В центъра за панди „Уолонг“ в Китай отглеждат гигантски панди. Повечето израстват заедно тук и стават суперзвезди и посланици на Китай по целия свят. Няколко обаче имат друга мисия. „Пандите сред дивата природа“ представя приключенията на една панда през период от три години - от раждането й до свободата, и ни помага да разберем повече за дивия свят, в който тази панда ще живее.