Планетата на птиците

AllAll
Планетата на птиците

Сюжет

Птиците са единствените животни, които се срещат и на седемте континента. Едни убиват, други скачат, трети танцуват, крякат и пърхат с криле.