Пътят на акулите

12+12+
Пътят на акулите

Сюжет

Стотици акули следват милионите сардини, които мигрират към Африка и така участват в най-колосалния пир на планетата.