Тактиките на змиите

AllAll
©National Geographic
Тактиките на змиите

Сюжет

Змиите нападат плячка с почти всякакъв размер, като използват редица смъртоносни маневри. Всеки вид е съвършено приспособен към средата си, независимо коя част на света обитава.