Дивата Арктика: Ледено царство

AllAll
©National Geographic
Дивата Арктика: Ледено царство

Сюжет

Отвъд Северния полярен кръг се простира затънтен и враждебен терен, където властва силата на леда. Тук зимните температури са толкова ниски, че човешкото сърце може да спре да бие. Дивите обитатели на тази шир са оставени на произвола на сезоните.