Дивата Турция

Дивата Турция

Сюжет

Разнообразието на територията на Турция предполага богато биоразнообразие, но мощните тектонични размествания могат да бъдат сериозно изпитание.