ng-border

Планета или пластмаса?

9 МИЛИОНА
ТОНА ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ
ПОПАДАТ В ОКЕАНА
ВСЯКА ГОДИНА.

ИЗБЕРИ ПЛАНЕТАТА.
ДАЙ СВОЕТО ОБЕЩАНИЕ.

НАДОЛУ