Спомагат ли хората за изчезването на бавното лори?

01:42