Kostry inckých povstalců

©National Geographic
Kostry inckých povstalců

Synopse

Hřbitov přeplněný neznámými kostrami by mohl být klíčem k rozluštění záhady zániku říše Inků. S pomocí kriminalistických technik a poznatků archeologů a historiků shrneme dosavadní znalosti o posledních dnech existence tohoto kdysi mocného impéria. Pravděpodobná teorie o tom, že byla oblast obývaná Inky napadena španělskými kolonizátory s jejich puškami, ocelí a koňmi, je doplněna novými důkazy například o zřejmě prvním zranění střelnou zbraní v Americe apod.