PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Naposledy revidováno 31.08.2022

My, The Walt Disney Company Ltd., využíváme technologie ke shromažďování informací, které nám pomáhají zlepšovat vaše online zkušenosti a dodávat adresnou reklamu. V tomto předpisu odkazujeme na tyto technologie, které zahrnují soubory cookies, pixely, web beacons a webové grafické formáty určené pro rastrovou grafiku (gifs), společně označované jako „cookies“. Tento předpis vysvětluje, jaké různé typy souborů cookies se používají na webových stránkách a jak je můžete kontrolovat. Tento Předpis o používání cookies můžeme kdykoliv změnit. Podívejte se, prosím, na údaj „Poslední revize“ v horní části této stránky, abyste zjistili, kdy byl tento předpis naposledy revidován. Jakékoliv změny tohoto Předpisu o používání cookies nabývají účinnosti okamžikem, kdy zrevidovaný Předpis o používání cookies zpřístupníme na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Doufáme, že vám tento Předpis o používání cookies pomůže lépe porozumět tomu, jakým způsobem soubory cookies používáme na této webové stránce. V případě dalších dotazů se, prosím, obraťte na e-mailovou adresu dataprotection@disney.co.uk.

Přečtěte si také náš Ochrana osobních údajů , abyste porozuměli, jakým způsobem shromažďujeme vaše osobní údaje.

 

  1. CO JSOU TO COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Běžně pomáhají zajistit, aby webové stránky fungovaly nebo aby fungovaly lépe a efektivněji. Je tomu tak proto, že webové stránky dokážou tyto soubory přečíst i přepsat a cookies jim umožňují, aby vás rozpoznaly a zapamatovaly si důležité informace, díky nimž pro vás bude používání webových stránek pohodlnější (například tím, že si zapamatují vaše uživatelské preference).

 

  1. JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVAJÍ TŘETÍ STRANY SOUBORY COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

V některých případech můžeme při poskytování služeb a činnostech souvisejících s reklamou na těchto webových stránkách spolupracovat se třetími stranami. Zejména inzerenti a další organizace mohou ke sběru informací o vaší aktivitě na těchto webových stránkách a/nebo o tom, na jaké reklamy jste klikli, používat své vlastní soubory cookies. Získané informace jim mohou sloužit k tomu, aby vám předkládali reklamu, o níž se domnívají, že by vás vzhledem k doposud prohlíženému obsahu mohla nejspíše zajímat. Inzerenti – třetí strany mohou takto získané informace použít také k vyhodnocení účinnosti své reklamy. V tomto ohledu můžeme mít přímé dohody s našimi partnery v oblasti reklamy a sociálních sítí, a proto jsme schopni umístit jejich soubory cookies na tuto webovou stánku. Úplný seznam těchto souborů cookies naleznete v bodu 3 těchto pravidel používání cookies.

V dalších případech uzavíráme dohody se zprostředkovateli, jako jsou naše mediální agentury a/nebo adtech platformy, na jejichž základě umisťují své cookies na tuto webovou stránku s cílem prodat reklamní prostor dostupný na našich webových stránkách třetí straně, která obdrží naši nabídku na nákup reklamních prostor. Tato aktivita se nazývá "programmatic advertising". Celý proces funguje prostřednictvím aukčního systému spravovaného mediální agenturou nebo adtech platformami a probíhá za méně než sekundu (od chvíle, kdy uživatel zadá webovou stránku do chvíle, kdy se tato stránka načte do prohlížeče), což třetím stranám umožňuje poznat soubor cookies uživatele (bez shromažďování přímo identifikovatelných údajů, ale jednoduše na základě jedinečné identifikace jeho prohlížeče nebo zařízení a přiřazení k ostatním informacím, které již vlastní) a učinit nabídku, včetně umístění vlastních souborů cookies do prohlížeče nebo přístroje uživatele. Vzhledem k dynamické povaze této reklamní činnost nemůžeme předem kontrolovat a vytvořit seznam všech souborů cookies třetích stran, které tyto mohou umísťovat při zobrazování reklam.V každém případě je seznam souborů cookies nainstalovaných zprostředkovateli zapojenými do provádění programmatic advertising k dispozici v bodě 3 níže. Pokud tyto cookies zakážete, programmatic advertising bude blokováno.

Pokud tedy chcete soubory cookies třetích stran zakázat nebo odmítnout, obraťte se na předpis o ochraně osobních údajů a/nebo pravidla používání cookies příslušné třetí strany. Více o možnostech, jak soubory cookies kontrolovat, se dozvíte také níže v bodu 4.

 

  1. JAKÉ SOUBORY COOKIES POUŽÍVÁME?

Níže naleznete aktualizovaný seznam typů souborů cookies, které používáme na této webové stránce, včetně popisu pro každou kategorii a doby, po kterou my a/nebo naši partneři uchovávají související údaje. Pokud se chcete o konkrétním souboru cookies dozvědět více, klikněte na odkaz k příslušnému souboru cookies.

Seznam různých typů souborů cookies a jejich kontrolní mechanismus je vždy přístupný také prostřednictvím Nastavení cookies, které je k dispozici v zápatí této webové stránky.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zablokovat určité soubory cookies nebo jak využít odhlášení od jejich používání, postupujte podle pokynů v bodě 4 níže.

Flash cookies. V určitých situacích můžeme k přenesení konkrétního obsahu, například videoklipů nebo animace, použít Adobe Flash Player. Pro zvýšení vašeho uživatelského komfortu se používají lokální sdílené objekty (LSO, běžně označované jako „Flash cookies“), které si například zapamatují vaše nastavení a preference. Flash cookies se ukládají na vašem zařízení, ale jsou spravována přes jiné rozhraní, než je to, které nabízí váš webový prohlížeč. To znamená, že na úrovni prohlížeče nelze použití flash cookies ovládat tak, jak jste zvyklí u souborů cookies. Je třeba přejít přímo na webové stránky Adobe a tam zvolit nástroje pro správu flash cookies. Na webových stránkách Adobe naleznete podrobný návod, jak soubory flash cookies smazat nebo zakázat – podrobnější informace viz http://www.adobe.com/security/flashplayer. Upozorňujeme, že pokud flash cookies na našich Webových stránkách zakážete nebo odmítnete, můžete ztratit přístup k některým funkcím, například k videím nebo službám, které vyžadují registraci.

 

  1. JAK MOHU SOUBORY COOKIES KONTROLOVAT?

Přijímání souborů cookies z těchto Webových stránek můžete kdykoliv zablokovat tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení, které vám umožňuje soubory cookies odmítnout.

Další informace o tom, jak postupovat, chcete-li soubory cookies zablokovat, naleznete na webových stránkách poskytovatele svého prohlížeče, a to na obrazovce nápovědy. Pro více informací o tom, jak nastavit běžné internetové prohlížeče naleznete na stránkách http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Své preference můžete také kdykoli nastavit pomocí Nastavení cookies, které je k dispozici v zápatí této webové stránky.

Přijímání flash cookies z těchto webových stránek můžete odmítnout pomocí nástrojů Adobe pro řízení flash cookies na stránkách http://www.adobe.com/security/flashplayer.

Pro získání informací o tom, jak provést "opt-out" v případě souborů cookies třetích stran, se musíte obrátit na předpis o ochraně osobních údajů a/nebo pravidla používání cookies příslušné třetí strany.

Další informace o cílení a reklamních souborech cookies a o tom, jak provést odhlášení, naleznete také na adrese http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Upozorňujeme, že při zablokovaných souborech cookies (zejména základních a funkčních souborů cookies) nemusejí některé prvky na našich webových stránkách řádně fungovat.