ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH

Politika ochrany soukromí

Účinnost od prosince 2012:

Obsah: [udělat proklikávací, aby se zobrazila příslušná část dokumentu]

1.              ÚVOD

2.              SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

3.              UŽITÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

4.              ZABEZPEČENÍ

5.              UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP A KONTROLA

6.              OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

7.              KONTAKTUJTE NÁS

1. ÚVOD

Společnost National Geographic Channel  (dále jen „NGC“ nebo „my“) by vás ráda seznámila se způsobem, jakým shromažďujeme informace od vás a o vás, jak s nimi nakládáme a zda a jak je poskytujeme třetím osobám. V tomto dokumentu (Politika ochrany soukromí) popisujeme, jak postupujeme při nakládání s informacemi, které nashromáždíme při poskytování služeb, jako jsou webové stránky, mobilní stránky, aplikace a virtuální ovládací prvky (souhrnně „služby společnosti“).  Použitím služeb společnosti souhlasíte s podmínkami a ustanoveními této Politiky ochrany soukromí. Na http://www.21cf.com naleznete seznam našich dceřiných společností („dceřiné společnosti“).

Jak je uvedeno v Podmínkách užívání http://www.21cf.com/Business_Segments/Business_Units/, služby společnosti jsou určeny široké veřejnosti, nejsou zaměřeny na děti a neprovádíme vědomé shromažďování osobních údajů o dětech mladších 13 let.

Tato Politika ochrany soukromí se vztahuje na všechny uživatele, a to jak na ty, kteří užívají služby společnosti, aniž by se k užívání některé ze služeb společnosti registrovali [nebo si je předplatili], tak na ty, kteří se k užívání některé ze služeb společnosti registrovali [nebo si je předplatili]. Tato Politika ochrany soukromí upravuje způsob, jakým společnost shromažďuje a používá vaše osobní údaje (tj. údaje sloužící k identifikaci konkrétní osoby, například celé jméno nebo e-mailová adresa). Zároveň popisuje obecný postup společnosti při nakládání s informacemi, které nejsou považovány za osobní (například zájmy, demografické údaje, využívání služeb). 

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

Společnost a naši poskytovatelé služeb shromažďují od vás a o vás tyto informace: 

Registrační údaje jsou informace, které poskytnete, když se registrujete k užívání některé ze služeb společnosti, například vytvoření účtu, vkládání komentářů, odběr novinek nebo účast v soutěži či v losování. Registračními údaji jsou například jméno, e-mailová adresa, pohlaví, poštovní směrovací číslo a datum narození. 

Veřejné informace a komentáře jsou komentáře nebo obsah, které vkládáte do služeb společnosti, a údaje o vás, které jsou k těmto komentářům či obsahu připojeny, například jméno, uživatelské jméno, poznámky, oblíbené, status, profilové informace a obrázky. Veřejné informace a komentáře jsou vždy veřejné, to znamená, že jsou přístupné každému a mohou se zobrazovat ve výsledcích vyhledávání na externích vyhledávacích zařízeních.   

Informace ze sociálních sítí.  Jestliže do služby společnosti vstoupíte nebo se do ní přihlásíte přes sociální síť (médium) nebo propojíte službu společnosti se sociální sítí, může se mezi informacemi, které o vás shromažďujeme, ocitnout také vaše uživatelské ID nebo uživatelské jméno spojené s danou sociální sítí, a také veškeré informace a obsah, jejichž sdílení mezi danou sociální sítí a námi jste povolili, například váš profilový obrázek, e-mailová adresa nebo seznamy přátel, a dále veškeré informace, které jste prostřednictvím této sítě dali k  dispozici veřejnosti. Kdykoli se připojujete ke službám společnosti prostřednictvím sociální sítě nebo propojujete službu společnosti se sociální sítí, dáváte tím společnosti povolení ke shromažďování, ukládání a užívání zmíněných informací a obsahu v souladu s touto Politikou ochrany soukromí.         

Informace o vašich aktivitách.  Jestliže vstoupíte do služeb společnosti nebo jste s nimi v interakci, můžeme o vašich návštěvách shromažďovat určité informace. Abychom vám například mohli povolit připojení ke službám společnosti, naše servery si vyžádají a zaznamenají údaje o vašem počítači, zařízení a prohlížeči. Může se jednat i o vaši IP adresu, typ prohlížeče a další informace o vašem softwaru nebo hardwaru. Pokud se ke službám společnosti připojujete z mobilního telefonu nebo jiného zařízení, můžeme shromažďovat jedinečné identifikační údaje tohoto zařízení, geolokační údaje nebo jiné transakční údaje daného zařízení. 

Soubory cookies a další sledovací technologie (například cookies v prohlížečích, web beacons, web bugs a technologie Adobe Flash včetně souborů cookies) sestávají z malých datových sekvencí, které zpravidla obsahují jedinečný anonymní identifikátor. Webové stránky, aplikace a jiné služby tato data při prvním vyvolání webové stránky odesílají do vašeho prohlížeče a potom je ukládají ve vašem počítači, takže k nim webová stránka má při každém opětovném vyvolání přístup. Tyto technologie lze využít také ke sběru a uchovávání údajů o tom, jak využíváte služby společnosti, například které stránky jste navštívili, jaký obsah jste prohlíželi, jaké vyhledávací dotazy jste položili a které reklamy jste shlédli.

Uvedené technologie mohou ke sběru informací využívat také třetí strany, které podporují služby společnosti zajišťováním reklam nebo poskytováním služeb, například tak, že vám umožňují sdílet obsah nebo sledují souhrnné statistiky využití služeb společnosti. Společnost nekontroluje technologie těchto třetích stran. Jejich využití se řídí politikou ochrany soukromí, kterou uplatňují tyto třetí strany. Více informací o reklamních sítích třetích stran a o subjektech, které využívají tyto technologie, naleznete na  www.aboutads.info/consumers.Chcete-li se ze  sítí poskytovatelů reklam a služeb odhlásit, přejděte na www.aboutads.info/choices.

Většina prohlížečů je zpočátku nastavena tak, aby soubory cookies přijímaly, ale můžete nastavení změnit, aby vás prohlížeč upozornil, jakmile se soubor cookie vyskytne nebo aktualizuje, nebo si můžete soubory cookies zablokovat úplně. Více informací naleznete v sekci „nápověda“ ve svém prohlížeči. Využívání technologií Flash mohou uživatelé řídit pomocí nástrojů, které jsou dostupné na webové stránce Adobe, viz  http://www.adobe.com/products/flashplayer/security/privacy_policy/ faq.html.  Upozorňujeme, že po zablokování některých nebo všech souborů cookies můžete ztratit přístup k některým funkcím, obsahu nebo možnosti osobního nastavení služeb společnosti.

Přečtěte si, prosím, naši Evropskou politiku využívání souborů cookies http://www.adobe.com/products/flashplayer/security/privacy_policy/faq.html, kde naleznete další informace.

Informace z ostatních zdrojů.  Nashromážděné údaje můžeme doplnit o informace z ostatních zdrojů, například veřejně přístupné informace ze sociálních médií, komerčně přístupné zdroje a informace od našich dceřiných společností nebo obchodních partnerů.

3. UŽITÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Informace, které od vás a o vás nashromáždíme, využíváme k tomu, abychom pro vás mohli zajišťovat služby společnosti a určité funkce, zejména: měřit a zlepšovat služby společnosti a funkce; zvyšovat vaši spokojenost s online a off-line službami společnosti tím, že vám budeme dodávat obsah, který pro vás bude podstatný a zajímavý, včetně reklam a marketingových sdělení; umožnit vám vkládání komentářů k obsahu a účast v online hrách, soutěžích nebo programech odměn; poskytovat vám zákaznickou podporu a odpovídat na dotazy. Jestliže vás informace získané od vás a o vás neidentifikují jako konkrétní osobu, můžeme je využít k jakémukoli účelu nebo je sdílet se třetími subjekty.

Informace, které shromáždíme od vás a o vás, používáme dále také k níže uvedeným účelům:

Umožnit poskytovatelům služeb, aby nám pomáhali při poskytování a správě služeb společnosti.  Společnost může vaše údaje poskytnout některým třetím poskytovatelům služeb, například smluvním dodavatelům, agentům nebo sponzorům, kteří nám pomáhají řídit nebo poskytovat služby společnosti.   

Umožnit sociální sdílení.  Jestliže se přihlásíte na službu sociálního média nebo svůj účet na této službě propojíte se službami společnosti, můžeme sdílet vaše uživatelské jméno, snímek a podobně, stejně jako vaši aktivitu a komentáře, s ostatními uživateli služeb společnosti a s vašimi přáteli, kteří jsou s vámi na daném sociálním médiu propojeni. Dále můžeme tyto informace sdílet s poskytovatelem služby daného sociálního média. Jestliže se do služeb společnosti přihlásíte přes účet na sociálním médiu nebo svůj účet na službách společnosti propojíte se službou sociálního média, dáváte nám tím oprávnění sdílet informace, které jsme získali od vás a o vás, s poskytovatelem služeb daného sociálního média, ostatními uživateli a vašimi přáteli, a berete na vědomí, že užití sdílených informací daným sociálním médiem se bude řídit politikou ochrany soukromí uplatňovanou daným sociálním médiem. Pokud si nepřejete, aby docházelo k takovému sdílení vašich osobních údajů, nepropojujte prosím svůj účet na sociálních médiích se svým účtem na službách společnosti a nezapojujte se do sociálního sdílení na službách společnosti.

Zprostředkovávat služby a akce spřízněných značek.  Společně se třetím subjektem můžeme nabízet služby nebo akce spřízněných značek, například soutěže, loterie nebo jiné propagační akce („služby spřízněných značek“). Tyto služby spřízněných značek mohou být umístěny na službách společnosti nebo na službách třetího subjektu. V rámci těchto vztahů můžeme sdílet informace, které poskytnete danému třetímu subjektu v souvislosti se službou spřízněné značky. Užití vašich údajů třetím subjektem se však řídí politikou ochrany soukromí, kterou uplatňuje daný třetí subjekt.

Poskytovat věcně související reklamy.  Společnost a naši poskytovatelé služeb mohou informace, které shromáždíme od vás a o vás, využívat k tomu, aby vám při využívání služeb společnosti nebo jiné služby nabízeli věcně související reklamy. Jak je uvedeno výše, reklamní sítě třetích subjektů a inzerentů mohou používat soubory cookies a podobné technologie, a to ke shromažďování a sledování informací, jako jsou demografické údaje, zájmy, souhrnné informace a údaje o aktivitě, které jim pomohou k cílenému poskytování reklam, jež co nejlépe odpovídají vašim zájmům. Další informace o reklamních sítích třetích subjektů a o dalších subjektech, které využívají tyto technologie, naleznete na  www.aboutads.info, a chcete-li se z reklamních sítí odhlásit a zabránit poskytování reklam, přejděte na www.aboutads.info/choices. 

Kontaktovat vás.  Společnost může pravidelně rozesílat propagační materiály nebo sdělení týkající se služeb společnosti. Nechcete-li propagační materiály dále dostávat, můžete změnit nastavení svého účtu [popsat platný způsob odhlášení] nebo můžete postupovat podle pokynů k odhlášení odběru propagačních materiálů, které jsou uvedeny na konci každého e-mailu. Z odběru některých informačních e-mailů se však odhlásit nelze. Jsou to například upozornění na změny ve službách společnosti nebo v naší politice. Pokud jste si instalovali mobilní aplikaci a nechcete dostávat rozesílaná sdělení, můžete změnit nastavení buď na svém mobilním zařízení, nebo prostřednictvím aplikace.

Sdílet s dceřinými společnostmi.  Společnost může sdílet vaše informace s dceřinými společnostmi, a to k účelům popsaným v této Politice ochrany soukromí. Na začátku tohoto dokumentu naleznete odkaz na webovou stránku se seznamem našich dceřiných společností. Uživatelé, kteří navštíví služby našich dceřiných společností, by si však přesto měli prostudovat jejich konkrétní politiku ochrany soukromí, protože se v některých ohledech může lišit od této Politiky ochrany soukromí.

Sdílet s obchodními partnery.  Společnost může sdílet vaše informace s obchodními partnery, abychom jim umožnili zasílat vám marketingová sdělení v souladu s vašimi preferencemi. 

Chránit práva společnosti a ostatních.  Mohou nastat případy, kdy společnost poskytne vaše informace třetí osobě, například situace, kdy je společnost v dobré víře přesvědčena, že takové poskytnutí informací je nezbytné: (i) k ochraně, vymáhání nebo obraně zákonných práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti, našich dceřiných společností nebo jejich zaměstnanců, agentů a smluvních dodavatelů (včetně vymáhání smluv a podmínek užití); (ii) k ochraně bezpečí a soukromí uživatelů služeb společnosti nebo veřejnosti; (iii) k ochraně před zpronevěrou nebo pro účely rizikového managementu; (iv) za účelem dodržení právních postupů; nebo (v) za účelem zodpovězení dotazů veřejnosti nebo státních orgánů. 

Uskutečnit splynutí nebo prodej aktiv.  Jestliže společnost odprodává své podnikání nebo jeho část, nebo provádí prodej nebo převod svých aktiv, nebo je jinak zapojena do splynutí nebo převodu celého svého podnikání nebo jeho podstatné části, může v rámci dané transakce převést vaše údaje na subjekt nebo subjekty zapojené do transakce.

 4. ZABEZPEČENÍ

Společnost uplatňuje obchodně přiměřená administrativní, technická, personální a fyzická opatření k tomu, aby informace, které má v držení, ochránila před ztrátou, odcizením a neoprávněným užitím, poskytnutím nebo pozměněním. Nikdo však nemůže zaručit, že vaše údaje budou v naprostém bezpečí.  

5. UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP A KONTROLA

Pokud si přejede mít přístup ke svým osobním údajům, které jste nám přímo poskytli, prohlížet je, opravovat, aktualizovat, potlačovat nebo jinak nás omezit v jejich užívání, obraťte se na nás, a to zasláním e-mailu na adresulegalsupportcee@fox.com s uvedením, jaké údaje se mají vymazat nebo upravit.  Pokud e-mail neodesíláte z adresy, kterou máte zaregistrovanou v databázi NGC, prosím uveďte ve svém e-mailuadresu, kterou máte v databázi NGC, jméno, poštovní adresu a telefonní číslo. Na váš požadavek odpovíme, jakmile to bude prakticky možné.

Vaše údaje mohou být použity pro marketingové účely těmito způsoby:

Můžeme vám zasílat elektronická sdělení.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi dceřinými společnostmi pro jejich marketingové účely

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s obchodními partnery pro jejich marketingové účely:

odebírání našich elektronických sdělení

sdílení vašich osobních údajů s našimi dceřinými společnostmi pro jejich marketingové účely

sdílení vašich osobních údajů s obchodními partnery pro jejich marketingové účely

Pokud si nepřejete, abychom trvale sdíleli vaše osobní informace výše uvedenými způsoby, můžete se odhlásit z tohoto sdílení tak, že nám zašlete na adresu legalsupportcee@fox.com e-mail, ve kterém uvedete, které způsoby sdílení vašich údajů nemá NGC používat. Pokud takový odhlašovací e-mail neodesíláte ze stejné adresy, kterou máte v databázi NGC, uveďte ve svém e-mailu adresu uvedenou v databázi NGC spolu se jménem, poštovní adresou a telefonním číslem.

6. OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Aktualizace Politiky ochrany soukromí.  Společnost může tuto Politiku ochrany soukromí upravovat. Chcete-li vědět, kdy byla Politika ochrany soukromí naposledy revidována, podívejte se, prosím, na datum účinnosti uvedené na začátku tohoto dokumentu. Veškeré případné změny této Politiky ochrany soukromí nabývají účinnosti okamžikem vyvěšení upravené Politiky ochrany soukromí na službách společnosti.

Umístění dat.  Služby společnosti jsou umístěny na hostitelském serveru ve Francii, odkud jsou také spravovány. Pokud se vy jako uživatel nacházíte jinde než ve Spojených státech amerických, berete na vědomí a souhlasíte, že veškeré osobní údaje se zpracovávají ve Spojených státech amerických. Zákony a další platné předpisy o ochraně dat ve Spojených státech amerických se mohou lišit od vašeho domovského práva. To se týká i užívání souborů cookies a dalších sledovacích technologií popsaných výše. Proto si prosím přečtěte tuto Politiku ochrany soukromí velmi pečlivě.

Propojené služby.  Služby společnosti mohou být propojeny se stránkami, které provozují společnosti, jež nejsou našimi dceřinými společnostmi, a mohou nabízet reklamy, obsah, funkce, hry, sdělení, obsah, loterijní hry nebo aplikace vyvinuté a spravované společnostmi, jež nejsou našimi dceřinými společnostmi. Společnost neodpovídá za pravidla ochrany soukromí uplatňovaná subjekty, jež nejsou našimi dceřinými společnostmi, a jakmile opustíte služby společnosti nebo kliknete na reklamu, měli byste si prostudovat, jakou politiku ochrany soukromí uplatňuje daná cizí služba.   

Uchovávání dat.  Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů vymezených v této Politice ochrany soukromí, pokud není zákonem stanovena nebo povolena delší lhůta. 

Upozorňujeme, že některé informace z vašeho účtu mohou za určitých okolností zůstat přístupné pro prohlížení i po zrušení účtu, například pokud jste sdíleli informace se sociálními médii nebo s jinými službami. Vzhledem k technologii použité pro ukládání účtů v paměti serveru nemusí být váš účet znepřístupněn okamžitě. Na svých serverech můžeme také po určitou dobu po zrušení účtu uchovávat zálohové informace k vašemu účtu, a to za účelem odhalování nekalých machinací, dodržování platných právních předpisů nebo kvůli naší interní bezpečnostní politice. Vzhledem k technickým obtížím, smluvním, finančním nebo právním závazkům není vždy možné zcela odstranit nebo vymazat veškeré vaše informace.

Citlivé informace.  Prosíme, abyste nám přes služby společnosti ani jinak neposílali a nesdělovali jakékoli své citlivé osobní informace (například rodná čísla, informace o rasovém nebo etnickém původu, politická stanoviska, informace o náboženském nebo jiném přesvědčení, zdravotní údaje, údaje z trestního rejstříku nebo o členství v odborových organizacích).

7. KONTAKTUJTE NÁS

S případnými dotazy ohledně této Politiky ochrany soukromí se na nás můžete obracet na:

e-mail: legalsupportcee@fox.com