Zásady ochrany soukromí

Dne 20. března 2019 společnost Walt Disney Company nabyla vlastnická práva k části závodu spol. 21st Century Fox Business, včetně těch částí, které poskytují služby níže popsané. Tyto zásady byly proto upraveny, aby zohledňovaly tuto akvizici.

Platné od 12/11/2020

ÚVOD

Společnost NGC Europe Limited, jejíž hlavní sídlo podnikání je na adrese 10 Hammersmith Grove, Londýn W6 7AP („společnost“ nebo „my“), již lze kontaktovat na e-mailové adrese  TFCF.fngprivacy_cz@disney.com, vás chce informovat o tom, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje od vás a o vás prostřednictvím této webové stránky https://www.natgeotv.com/cz a jejích souvisejících mobilních stránek, aplikací a ovládacích prvků (souhrnně „služby společnosti“).

V níže uvedené tabulce najdete obsah a stručné shrnutí těchto zásad ochrany soukromí. Pro další údaje ohledně zpracování údajů prováděné společností klikněte na odkazy v každém oddíle shrnutí.

 

 1. NA CO A NA KOHO SE TYTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ VZTAHUJÍ?.
 2. JAKÝ TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ O VÁS SHROMAŽĎUJEME?.
 3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?.
 4. NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO ZÁKLADU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?.
 5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?.
 6. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?.
 7. JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘENÁŠENY DO ZAHRANIČÍ?.
 8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI?.
 9. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?.
 10. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ
 11. KONTAKTUJTE NÁS.

 

 

Vydání

Informace

1.   

Na co a na koho se tyto zásady ochrany soukromí vztahují?

Společnost je správcem těchto osobních údajů, které shromažďujeme od vás a o vás prostřednictvím služeb společnosti.

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny uživatele, včetně jak těch, kteří používají služby společnosti, aniž by se registrovali, nebo se přihlásili, tak těch, kdo se registrovali nebo přihlásili ke službám společnosti.

Pro bližší informace klikněte sem

2.   

Jaký druh osobních údajů o vás shromažďujeme?

Společnost může shromažďovat údaje od vás a o vás.

Společnost zejména shromažďuje (1) registrační údaje, (2) veřejné údaje a informace, které zveřejňujete, (3) údaje, u nichž jste sociálním sítím povolili je sdílet se společností, a (4) údaje o činnosti.

Nicméně neshromažďujeme ani finanční informace od poskytovatelů platebních služeb, ani citlivé údaje, které se vás týkají.

Pro bližší informace klikněte sem

3.   

Jak používáme vaše osobní údaje?

Hlavní důvod, proč shromažďujeme údaje o vás, je poskytovat vám služby společnosti a umožnit vám reagovat na tyto služby.

Kromě toho vám na základě vašeho předchozího souhlasu můžeme posílat reklamní nabídky a marketingová sdělení, včetně těch založených na vašich osobních preferencích a zvycích.

Pro bližší informace klikněte sem

4.   

Na základě jakého právního základu používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou především shromažďovány k tomu, abychom vám poskytovali služby společnosti.

Vaše osobní údaje lze také shromažďovat, abychom plnili platné právní povinnosti a/nebo chránili oprávněné zájmy společnosti.

Neposkytnutí těchto údajů bude znamenat, že nebude možné vám nabízet a/nebo poskytovat služby společnosti.

Pokud jsou vaše osobní údaje shromažďovány pro marketingové účely, máte možnost neposkytnout společnosti své osobní údaje.

Pro bližší informace klikněte sem

5.   

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Bezpečnosti vašich údajů je naší prioritou. V souladu s tím společnost zavedla adekvátní administrativní, technická a fyzická opatření určená k tomu, aby chránila vaše osobní údaje proti ztrátě, krádeži a neoprávněnému použití, zveřejnění či změně.

Pro bližší informace klikněte sem

6.   

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

 

Společnost může sdílet vaše osobní údaje s (i) poskytovateli služeb, (ii) našimi přidruženými společnostmi a (iii) vnitrostátními orgány, pokud to povolují platné zákony.

Pro bližší informace klikněte sem

7.   

Jsou vaše osobní údaje přenášeny do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny do jiných zemí v rámci nebo mimo Evropský hospodářský prostor včetně Spojených států amerických. Každopádně dbáme vždy na to, aby existovaly příslušné a vhodné záruky určené na ochranu vašich osobních údajů (jako např. záruky v souladu s platnými zákony), aby chránily vaše osobní údaje.

Pro bližší informace klikněte sem

8.   

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Podle nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679, které nabylo účinnosti 25. května 2018, máte mimo jiné právo požadovat přístup k, na doplnění, aktualizaci, úpravu a vymazání vašich osobních údajů.

Pro bližší informace klikněte sem

9.   

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou ukládány v našich systémech po dobu nezbytnou pro poskytování služeb společnosti.

Pro bližší informace klikněte sem

10. 

Aktualizace těchto zásad ochrany soukromí

Společnost může změnit nebo aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí rovněž proto, aby splnila platný zákon.

Podívejte se prosím na datum vstupu v platnost v horní části těchto zásad ochrany soukromí, abyste zjistili, kdy byly tyto zásady ochrany soukromí naposledy revidovány.

11. 

Jak vás mohu kontaktovat ohledně zpracování mých osobních údajů?

Můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese TFCF.fngprivacy_cz@disney.com

 

 

 

1.  NA CO A NA KOHO SE TYTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ VZTAHUJÍ?

Společnost je správce osobních údajů (např. informace, které identifikují konkrétní osobu, jako např. celé jméno nebo e-mailová adresa), které shromažďujeme od vás a o vás prostřednictvím služeb společnosti, a jsou zpracovávány v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany soukromí.

 

Tyto zásady ochrany soukromí a naše zásady používání souborů cookie se vztahují na všechny uživatele, včetně jak těch, kteří používají služby společnosti, aniž by se registrovali, nebo se přihlásili ke službám společnosti, tak těch, kdo se registrovali nebo přihlásili ke službám společnosti.

 

Jak je uvedeno v našich Podmínkách použití, Služby společnosti jsou určeny široké veřejnosti, nejsou zaměřeny na děti a vědomě neshromažďují osobní údaje od dětí mladších 16 let.

 

2. JAKÝ TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Společnost shromažďuje (1) registrační údaje, když se přihlásíte ke službám společnosti, (2) veřejné údaje a příspěvky, které sdílíte prostřednictvím služeb společnosti, (3) údaje, u nichž jste sociálním sítím povolili je sdílet s touto společností, (4) údaje o činnosti, když máte přístup nebo reagujete na služby společnosti. Konkrétněji od vás a o vás společnost shromažďuje následující typy údajů:

 

 1. Registrační údajejsou informace, které podáváte, abyste se zaregistrovali ke službám společnosti. Registrační informace mohou například zahrnovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, pohlaví, zemi, poštovní směrovací číslo a datum narození.
 2. Veřejné údaje a příspěvky, které spočívají v komentářích nebo obsahu, který zveřejňujete na službách společnosti, a osobní údaje o vás, které doprovází tyto příspěvky nebo obsah. Mohou zahrnovat jméno, uživatelské jméno, komentáře, „líbí se“, statuty, profilové informace a obrázek. Veřejné informace a příspěvky jsou vždy veřejné, což znamená, že jsou k dispozici všem a lze je zobrazit ve výsledcích vyhledávání na externích vyhledávačích.
 3. Údaje ze sociálních sítíPokud vstoupíte nebo se přihlásíte ke službám společnosti prostřednictvím sociálních sítí nebo připojíte služby společnosti k sociálním sítím, údaje, které shromažďujeme, mohou rovněž zahrnovat vaše uživatelské ID a/nebo uživatelské jméno související s touto sociální sítí, jakékoliv informace nebo obsah, u nějž jste sociálním sítím umožnili jejich sdílení s námi, jako například váš profilový obrázek, e-mailová adresa nebo seznam přátel a jakékoliv informace, které jste zveřejnili v souvislosti přes tuto sociální síť. Když vstoupíte do služeb společnosti prostřednictvím sociálních sítí nebo když připojíte služby společnosti k sociálním sítím, opravňujete tím společnost shromažďovat, ukládat a používat takové údaje a obsah v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.
 4. Údaje o činnosti.Když vstoupíte nebo reagujete na služby společnosti, můžeme shromažďovat určité informace o těchto návštěvách. Abychom například povolili vaše připojení ke službám společnosti, naše servery obdrží a zaznamenají informace o vašem počítači, zařízení a prohlížeči, popřípadě včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče a jiných informací o softwaru nebo hardwaru. Když vstoupíte do služeb společnosti z mobilního telefonu nebo jiného zařízení, můžeme shromažďovat jedinečné identifikační údaje tohoto zařízení, geolokační údaje nebo jiné transakční údaje daného zařízení. Mohou být také shromažďovány soubory cookie a další sledovací technologie (například soubory cookie prohlížeče, pixely, beacony) a technologie Adobe Flash běžně nazývanou „flash cookies“). Tyto technologie lze rovněž používat ke shromažďování a ukládání informací o vašem používání služeb společnosti, například stránek, které jste navštívili, obsahu, který jste si prohlíželi, vyhledávacích dotazů, které jste zadali, a reklam, které jste viděli. Pro více informací prosím navštivte naše zásady používání souborů cookie
 5. Informace z jiných zdrojů.Informace, které shromažďujeme, můžeme doplnit o informace z jiných zdrojů, jako jsou např. veřejně dostupné informace na sociálních sítích a obchodně dostupné zdroje.

 

Neshromažďujeme:

 • Finanční informace od poskytovatele platebních služeb: V některých případech můžeme používat nepřidružené platební služby, abychom vám umožnili zakoupit produkt nebo provést platbu („platební služba“). Pokud chcete zakoupit produkt nebo učinit platbu pomocí platební služby, budete přesměrováni na webové stránky platební služby. Veškeré informace, které poskytnete platební službě, budou podléhat platným zásadám ochrany soukromí platební služby, a nikoli těmto zásadám ochrany soukromí. Nemáme přístup k žádným platebním údajům týkajícím se platební služby.
 • Citlivé informace: Žádáme, abyste nám neposílali a abyste nezveřejňovali žádné citlivé osobní údaje (například čísla sociálního pojištění, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženství nebo jiného přesvědčení, zdraví, trestní minulosti nebo členství v odborech) do nebo prostřednictvím služeb společnosti, ani jinak.

Služby, na něž je odkazováno. Odkazy služeb společnosti mohou být také propojeny s jinými stránkami, včetně stránek sociálních médií, provozovanými nepřidruženými společnostmi a mohou obsahovat inzerci nebo nabízet obsah, funkce, hry, zpravodaje, soutěže nebo sázky nebo aplikace vyvinuté a udržované nepřidruženými společnostmi. Společnost nezodpovídá za opatření na ochranu soukromí nepřidružených společností a jakmile opustíte služby společnosti nebo kliknete na inzerci, měli byste si přečíst platné zásady ochrany soukromí těchto jiných služeb.

 

3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Používáme osobní údaje, které shromažďujeme od vás a o vás, abychom:

 1. vám poskytovali služby společnosti a funkce;
 2. vám umožnili komentovat obsah a účastnit se on-line her, soutěží nebo programů odměn;
 3. vám poskytovali zákaznickou podporu a reagovali na požadavky;
 4. dodržovali zákonné či jiné právní povinnosti a/nebo byli schopni dostát požadavkum správních či jiných orgánů;
 5. měřili a zlepšovali služby společnosti a funkce;
 6. chránili práva společnosti a ostatních: Konkrétněji mohou existovat případy, kdy společnost může používat vaše osobní údaje, včetně situace, kdy má společnost má dobrou víru, že takové zpracování je nutné, aby: (i) chránila, prosazovala nebo bránila zákonná práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek společnosti, našich přidružených společností nebo jejich zaměstnanců, agentů, smluvních stran, poskytovatelů licencí a dodavatelů (včetně prosazení našich dohod a našich podmínek používání); (ii) chránila bezpečnost, soukromí a bezpečí uživatelů služeb společnosti nebo členů veřejnosti; (iii) chránila společnost, jakož další dotčené třetí strany, jako dodavatele společnosti, vůči podvodům nebo účely řízení rizik;
 7. dokončili firemní transakce, jako například navrhovanou nebo skutečnou reorganizaci, fúzi, prodej, společný podnik, pověření, přenos nebo jiné uspořádání všech nebo jakékoliv části podnikání společnosti, aktiv nebo zásob (včetně ve spojení s bankrotem nebo podobným řízení). Například pokud je společnost zapojena do fúze nebo přenosu všech nebo materiálových částí svého podnikání, může společnost přenést vaše informace straně nebo stranách, které jsou zapojeny do této transakce jako část této transakce;
 8. povolili funkci sociálního sdílení; pokud se přihlásíte prostřednictvím nebo spojíte účet sociálních sítí se službami společnosti, můžeme sdílet vaše uživatelské jméno, obrázek a „líbí se“, jakož i vaše činnosti a komentáře s jinými uživateli těchto služeb společnosti a s vašimi přáteli spojenými s vašimi sociálními sítěmi. Stejné informace můžeme také sdílet s poskytovatelem sociálních sítí;
 9. zlepšovali váš zážitek, jak s on-line, tak off-line službami společnosti tím, že dodáváme obsah, který vám bude připadat relevantní a zajímavý;
 10. vám na základě vašeho předchozího souhlasu zasílali - e-mailem, SMS, telefonicky, chatováním a po sociálních sítích - nabídky, reklamy a další marketingová sdělení o službách společnosti a/nebo služby / produkty třetích stran, které působí v následujících odvětvích: média, vysílání, filmu, nakladatelství, cestování, včetně společností ve skupině a služeb či funkcí pod společnou značkou, jako například soutěže nebo jiné reklamní akce zajišťované společně s třetí stranou nebo přidruženou společností, která může být hostována na službách společnosti nebo na službách přidružené společnosti nebo třetí strany;
 11. vám po vašem předchozím souhlasu posílali marketingová sdělení přizpůsobená vašim zájmům a potřebám prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených pod písmenem j) výše.

Můžeme použít anonymizované osobní údaje nebo informace, které vás už osobně neidentifikují, a to ani nepřímo (např. statistiky), pro další účely nebo je sdílet se třetími stranami.

 

4. NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO ZÁKLADU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování vašich osobních údajů pro účely:

 • Oddíl 3, písmena a) až c) těchto zásad ochrany soukromí je nezbytný pro zajišťování služeb společnosti, a proto je povinný, neboť jinak by služby nebylo možné poskytovat;
 • Oddíl 3, písmeno d) těchto zásad ochrany soukromí je povinný, neboť je požadovaný podle platných zákonů; a
 • Oddíl 3, písmena e) až g) těchto zásad ochrany soukromí se provádí na základě oprávněného zájmu společnosti a/nebo jejích protistran, které jsou přiměřeně vyvážené s vašimi zájmy, neboť zpracování údajů se provádí v rámci mezí striktně nutných k provádění takových činností. Tyto činnosti zpracování údajů nejsou povinné, a proto můžete kdykoliv podat námitky způsoby uvedenými v oddíle 11 těchto zásad ochrany soukromí, ledaže společnost má převažující právní důvody pro pokračování zpracování těchto údajů.

Naopak, zpracování:

 • oddílu 3, písmene h) je na uvážení, avšak bez vašeho souhlasu, se nelze pomocí služeb společnosti připojit k účtu sociálních sítí, takže se budete muset přihlásit ke službám společnosti pomocí jiných mechanismů;
 • oddílu 3, písmena j) až k) je na uvážení, avšak bez vašeho souhlasu, není možné, aby vám společnost poskytla personalizovaný obsah, obecná marketingová sdělení společnosti a služby/produkty třetích stran nebo sdělení na základě vašich zájmů a potřeb a poskytly vám služby pod společnou značkou.

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat pro účely uvedené v oddíle 3, písmena h) až k) tak, že pošlete sdělení na e-mailovou adresu uvedenou níže v oddílu 11. Upozorňujeme, že činnosti uvedené pod písmenem i) mohou být prováděny pomocí technologií sledování souborů cookie. Další informace o tom, jak zakázat cookies, naleznete v našich používání souborů cookie. Odvolání souhlasu nebo námitku proti přímé marketingové komunikaci v případech j) a k) můžete uplatnit jednoduše změnou svých preference v nastavení vašeho uživatelského profilu (pokud jste zaregistrovaní), nebo pomocí nástroje pro správu souhlasů na našich webových stránkách (pokud nejste zaregistrovaní), nebo podle pokynů v naší komunikaci.

Níže naleznete vysvětlující tabulku k výše uvedenému:

 

Účel zpracování

Právní základ

Dobrovolné nebo nutné poskytnutí osobních údajů

Oddíl 3 písm. a): Poskytování služeb společnosti (např. pokud je povinná registrace uživatele)

Provádění smlouvy

Poskytování je nezbytné

Neposkytnutí údajů by způsobilo, že nebudeme schopni poskytovat služby společnosti

Oddíl 3 písm. b): Interakce uživatelů (komentáře, účast v soutěžích, atd.)

Provádění smlouvy

Poskytování je nezbytné

Neposkytnutí údajů by vedlo k neposkytnutí služeb společnosti

Oddíl 3 písm. c): Zákaznická podpora

Provádění smlouvy

Poskytování je nezbytné

Neposkytnutí údajů by vedlo k neposkytnutí služeb společnosti

Oddíl 3 písm. d): Dodržování právních povinností

Splnění právní povinnosti

Poskytování je povinné

Neposkytnutí údajů by způsobilo, že nebudeme schopni poskytovat služby společnosti

Oddíl 3 písm. e): Analýza a zlepšování služeb společnosti

Oprávněný zájem

Poskytování není povinné

Můžete uplatnit své právo vznést námitky proti zpracování, nicméně společnost může vase osobní údaje nadále zpracovávat v případě, že má právní důvod, který převažuje nad vašimi zájmy

Oddíl 3 písm. f): Ochrana zájmů společnosti a třetích stran

Oprávněný zájem

Poskytování není povinné

Můžete uplatnit své právo vznést námitky proti zpracování, nicméně společnost může vase osobní údaje nadále zpracovávat v případě, že má právní důvod, který převažuje nad vašimi zájmy

Oddíl 3 písm. g): Firemní transakce

Oprávněný zájem

 

Poskytování je dobrovolné

Můžete uplatnit své právo vznést námitky proti zpracování, nicméně společnost může vase osobní údaje nadále zpracovávat v případě, že má právní důvod, který převažuje nad vašimi zájmy

Oddíl 3 písm. (h): Sdílení na sociálních sítích

Souhlas

Poskytování je dobrovolné

Můžete uplatnit své právo kdykoliv odvolat svůj souhlas bez jiných důsledků, než nutnost se přihlásit pod jiným účtem

Oddíl 3 písm. i): Personalizace uživatelské zkušenosti

Souhlas

Poskytování je dobrovolné

Můžete uplatnit své právo kdykoliv odvolat svůj souhlas bez jiných důsledků, než je zastavení přijímání obsahu, který můžete považovat za relevantní nebo zajímavý.

Oddíl 3 písm. j): Obecný marketing

Souhlas

Poskytování je dobrovolné

Můžete přestat vykonávat své právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, bez důsledků, abyste přestali dostávat marketingová sdělení.

Oddíl 3 písm. k): Cílený marketing

Souhlas

Poskytování je dobrovolné

Můžete přestat vykonávat své právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, bez důsledků, abyste přestali dostávat personalizovaná marketingová sdělení.

 

5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

S ohledem na výše uvedené účely se údaje zpracovávají jak elektronicky, tak ručně, a jsou chráněny přiměřenými bezpečnostními opatřeními, které berou v úvahu stav technologií, náklady na implementaci a povahu, rozsah, souvislosti a účel zpracování, jakož i riziko měnící se pravděpodobnosti a závažnosti pro práva a svobody jednotlivců. V tomto ohledu společnost používá vhodná administrativní, technická opatření, opatření týkající se personálu a fyzická opatření na ochranu osobních údajů, které vlastní, a to proti ztrátě, krádeži a neoprávněnému používání, zveřejnění či změně.

 

6. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Pro účely v souladu s těmito účely v oddíle 3 těchto zásad ochrany soukromí může společnost sdílet vaše osobní údaje s následujícími kategoriemi příjemců, kteří se nacházejí v Evropské unii nebo vně Evropské unie v souladu a v rámci omezení ustanovení oddílu 7 níže:

Poskytovatelé služeb třetích stran pověření zpracovávajícími činnostmi a řádně jmenovaní jako zpracovatelé, když to požadují platné zákony, např. poskytovatelé cloudových služeb, další subjekty skupiny, poskytovatelé služeb, jež pomáhají nebo podporují služby společnosti - a tak, pomocí příkladu a bez omezení, společnosti, které poskytují IT služby, odborníci, poradci a právníci:

Společnosti, které vzniknou na základě firemních restrukturalizací jako fúze, akvizice, rozdělení nebo jiných obdobných změn.

Spřízněné společnosti jako správci nebo zpracovatelé osobních údajůMezi naše přidružené subjekty patří členové skupiny společností Walt Disney ("spřízněné společnosti"). Pro více informací o spřízněných společnostech kontaktuje prosím privacycontact@twdc.com 

Obchodní partneři.   S Vaším předchozím souhlasem může společnost sdělit Vaše osobní údaje svým obchodním partnerům, kteří podnikají v oblasti médií, ve filmovém průmyslu, rozhlasovém či televizním vysílání či cestovním ruchu, aby Vám mohli zasílat svá marketingová sdělení.

Příslušné vnitrostátní orgány, aby dodržovala platné zákony.

 

7. JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘENÁŠENY DO ZAHRANIČÍ?

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny do zemí v rámci nebo mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do Spojených států amerických. Některé země mimo EHP Evropská komise uznává jako země, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany údajů podle norem EHP. Úplný seznam těchto zemí je k dispozici na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Pro přenosy z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za přiměřené, jsme zavedli náležité a vhodné záruky na ochranu vašich osobních údajů a přenos vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony na ochranu údajů, jako například standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí podle článků 45 a 46 Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“).

Máte právo vyžádat si kopii výše uvedených opatření nebo další informace o svých osobních údajích tím, že kontaktujete společnost na adrese uvedené v oddíle 11 těchto zásad ochrany soukromí.

 

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI?

Podle GDPR máte právo kdykoliv:

 1. obdržet informace ohledně toho, zda vaše osobní údaje jsou uchovávány nebo ne a být informováni o jejich obsahu, zdroji a dalších informacích dostupných v těchto zásadách ochrany soukromí, účelu zpracování vašich osobních údajů, kategorii příjemců, existenci jakéhokoli automatizovaného systému, předpokládané doběm po kterou je budeme uchovávat, pokud to bude možné, jakož i o opatřeních, která jsme přijali pro jejich předávání mimo EHP;
 2. ověřit správnost vašich osobních údajů a požadovat o jejich opravu, aktualizaci nebo změnu;
 3. vyžádat vymazání nebo anonymizaci vašich osobních údajů, pokud:
   1. vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platným právem;
   2. vaše osobní údaje nejsou dále potřebné pro účely, pro které byly shromážďovány;
   3. máme právní povinnost tyto údaje vymazat;
   4. jste vznesl námitku proti zpracování, která byla odůvodněna na základě právního důvodu podle písm. uvedeného níže a pokud nemáme žádný převažující oprávněný zájem na pokračování v tomto zpracování;C. vznést námitku proti právnímu důvodu zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů;

  d. vznést námitku proti právnímu důvodu zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů;

  e. požadovat, aby společnost omezila zpracování vašich osobních údajů, pokud

   1. zpochybňujete přesnost osobních údajů, a to do té doby, než budou učiněny přiměřené kroky k jejich opravě nebo ověření správnosti;
   2. zpracovávání je nezákonné, ale nepřejete si výmaz těchto údajů;
   3. již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro uplatnění právních nároků nebo pro obranu proti nim; nebo
   4. pokud jste vznesli námitku proti zpracování, která byla odůvodněna na základě oprávněných zájmů, a to až do ověření, zda má společnost oprávněné zájmy pro pokračování ve zpracování;

  f. obdržet elektronickou kopii vašich osobních údajů, pokud chcete své osobní údaje, které jste poskytli společnosti, přenést za podmínek, že osobní údaje byly zpracovávány automatizovaným způsobem a zpracování je (i) na základě vašeho souhlasu nebo (ii) nezbytné pro výkon služeb společnosti ("právo na přenositelnost údajů")

  g. podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu.

V tomto ohledu můžete zaslat svou žádost na adresu uvedenou v oddíle 11 těchto zásad ochrany soukromí. Do své žádosti prosím zahrňte svou e-mailovou adresu, jméno, adresu a telefonní číslo a jasně upřesněte, k jakým informacím chcete získat přístup, chcete je změnit, aktualizovat, zakázat nebo vymazat.

Pamatujte, že i když zrušíte svůj účet, nebo pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů, kopie některých informací z vašeho účtu bude za určitých okolností stále možné zobrazovat, například pokud jste sdíleli informace na sociálních sítích nebo jiných službách, nebo například když je uchování takových kopií nutné k tomu, aby byla dodržena právní povinnost nebo právní obrana.  Kvůli povaze technologie cachování nemusí být váš účet okamžitě nepřístupný ostatním.  Můžeme také po určitou dobu uchovávat záložní informace vztahující se k vašemu účtu na našich serverech po zrušení nebo po vaší žádosti o odstranění, abychom dodržovali platný zákon.

Dáváme vám rovněž mnoho možností týkajících se našeho používání a zveřejnění vašich osobních údajů pro marketingové účely. Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas pro:

 • dostávání elektronických sdělení od nás. Pokud už od nás v budoucnu nechcete dostávat e-maily související s marketingem, můžete se odhlásit z přijímání těchto marketingových e-mailů buď jednoduše změnou vašich preferencí v nastavení vašeho uživatelského profilu, pokud jste se registrovali, nebo nástrojem pro řízení souhlasu, který je k dispozici na našich webových stránkách, pokud jste se neregistrovali, nebo postupováním podle pokynů k odhlášení obsažených v našich sděleních. Můžete nám rovněž poslat žádost na adresu v oddíle 11 těchto zásad ochrany soukromí. Společnost vám může každopádně dále posílat administrativní sdělení související s poskytováním služeb společnosti.
 • Naše sdílení vašich osobních informací s přidruženými společnostmi nebo obchodními partnery pro jejich marketingové účely. Pokud si nepřejete, abychom do budoucna sdíleli vaše osobní informace s přidruženými společnostmi a/nebo obchodními partnery pro jejich přímé marketingové účely, můžete se odhlásit z tohoto sdílení buď jednoduchou změnou vašich preferencí v nastavení vašeho uživatelského profilu, pokud jste se registrovali, nebo nástrojem pro řízení souhlasu, který je k dispozici na našich webových stránkách, pokud jste se neregistrovali, nebo postupováním podle pokynů k odhlášení obsažených v našich sděleních nebo zasláním žádosti na adresu v oddíle 11 těchto zásad ochrany soukromí.

Ve všech výše uvedených případech vás můžeme kontaktovat a požádat vás o další informace, které jsou nezbytné pro důkladné zpracování vašeho požadavku.

 

9. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly údaje shromážděny, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí. V každém případě budou platit následující retenční období na zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené níže:

 • Údaje shromážděné pro účely uvedené v oddíle 3, písmena a) až g) těchto zásad ochrany soukromí budou uchovány po dobu poskytování služeb společnosti nebo činností tam vymezených a dále po délku jakéhokoliv období zákonné promlčecí doby po ukončení služeb společnosti;
 • Údaje shromážděné pro účel uvedený v oddíle 3, písmeno h) těchto zásad ochrany soukromí budou uchovány po dobu nutnou pro přihlášení ke službám společnosti prostřednictvím sociální sítě; a
 • Údaje shromažďované pro účel uvedený v oddíle 3, písmena i) budou uchovávány po dobu 12 měsíců;
 • Údaje shromažďované pro účel uvedený v oddíle 3, písmena j) budou uchovávány po dobu 24 měsíců; a
 • Údaje shromažďované pro účel uvedený v oddíle 3, písmena k) budou uchovávány po dobu 12 měsíců.

Po uplynutí retenčního období budou vaše údaje buď zrušeny, anonymizovány nebo seskupeny.

 

10. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Společnost může změnit nebo aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí z jakéhokoliv důvodu (včetně, ale bez omezení, změn v platném zákoně a výkladech, rozhodnutích, názorech a nařízeních týkajících se takového platného zákona). Podívejte se prosím na datum vstupu v platnost v horní části těchto zásad ochrany soukromí, abyste zjistili, kdy byly naposledy revidovány. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany soukromí budou oznámeny předem zveřejněním revidovaných zásad ochrany soukromí o službách společnosti. Pokud učiníme materiální změny těchto zásad ochrany soukromí, které změní povahu nebo zpracování nebo rozšíří naše práva na používání osobních údajů, které jsme od vás již shromáždili, budeme vás předem informovat a poskytneme vám možnost rozhodnutí o našem budoucím používání osobních údajů, jak to může vyžadovat platný zákon.

 

11. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte dotazy k těmto zásadám ochrany soukromí, kontaktujte prosím společnost na následující e-mailové adrese TFCF.fngprivacy_cz@disney.com, .