Hrubá kůže

Promo

01:00

Synopse

Osmidílný seriál natočený podle románu držitelky Pulitzerovy ceny Annie Proulxové zobrazuje nesourodou skupinu vyvrhelů a snílků snažících se uniknout minulosti na křižovatce dějin. V Novém světě hledají své místo navzdory nemilosrdným překážkám a nástrahám osudu na pozadí konkurenčních bojů a spletitých vztahů.

Epizody

Série 1
 • Nová Francie

  +

  Na samém počátku příběhu se ocitáme ve Wobiku a sledujeme příjezd lodi přivážející nevolníky a takzvané Filles du Roi, tedy „královy dcery“. Trepagny se vydává do města, aby si vybral nové pracovníky.

 • Želví král

  +

  Duquetovi se podařilo uniknout nevolnické službě, je ale vystaven napospas rozlehlým a nespoutaným lesům Nové Francie. Goames pověří Mathilde ochranou přeživších po vraždění v zátoce.

 • Sladké pokušení

  +

  Mathilde se zotavuje a snaží se svůj hostinec opět uvést do provozu. Trepagny se spolu s vybranými muži z Wobiku vydává na formální setkání s „královými dcerami“.

 • Zákon dvou

  +

  Irokézové přijíždějí do Wobiku pro své mrtvé. Trepagny doprovází Melissandu zpět, zatímco Delphine začíná nový život s Pierrem Gasquetem.

 • Podmáslí

  +

  Mathilde přesvědčí Boucharda, aby před příjezdem dozorčího Nicolase de Fera posílil svou pozici ve Wobiku. Trepagny požádá Hurony o pomoc během nebezpečné záchranné operace.

 • Nejisté vyhlídky

  +

  Trepagny a Bouchard se snaží osvobodit Sela a otce Gabriela ze zajetí a vykopají přitom válečnou sekeru s Irokézy. Zatímco osud mužů visí na vlásku, Melissande míří do bezpečí Wobiku a setkává se se starou známostí.

 • Včely v láhvi

  +

  Trepagny se znovu setkává s Melissandou, která se nadále má na pozoru před Irokézy. Mathilde pobízí Delphine, aby získala Cookeovu pozornost.

 • Černé slunce

  +

  S blížící se zimou připravují Trepagny a Melissande svatbu. Duquet uzavře s Goamesem dohodu, která by mohla znamenat konec existence Wobiku.